Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

Organizaèní výbor

pøedseda organizaèního výboru Karel Jankoviè
místopøedseda organizaèního výboru Martin Urban
místopøedseda organizaèního výboru Miroslav Adámek, primátor Statutárního mìsta Zlína
místopøedseda organizaèního výboru Jiøí Lajtoch, primátor Statutárního mìsta Pøerova
výkonný øeditel (marketing, reklamní prezentace, VIP) Ondøej Šebek
organizaèní manažer (direktoriát, IIHF) Jan Èerný
manažer produkce (organizace utkání, doprava, ubytování) Radim Prusenovský
zástupce spoleènosti H production Vladislav Hamrla
dozorèí rada Pavel Schwarz
organizaèní manažer pro Zlín Tomáš Jankoviè
organizaèní manažer pro Pøerov Karel Hornický
zástupce HC ZUBR Pøerov Lubomír Svoboda
ekonomika, finace Jan Brabenec
média Zdenìk Zikmund
statistika Marek Chlupatý
akreditace Zlín Zdenìk Koudela
akreditace Pøerov Tomáš Dražan
zdravotní péèe, doping Jan Nohejl
rozhodèí Rudolf Potsch
ticketing, manažer týmu ÈR Martin Loukota
sekretariát Lenka Bártová, Pavla Jahodová
ostraha Vladimír Schiefner
 
Informace o turnaji
  1. Základní informace
  2. Organizaèní výbor
  3. Poøadatelská mìsta
  4. Stadiony
  5. Vstupenky
  6. Formát turnaje
  7. Historie
  8. Partneøi
Partneøi turnaje
Partner turnaje
Krátké zprávy
17.7.2012 - Veškeré informace o renomované sázkové kanceláøi Ladbrokes na jednom místì.

Bohatá nabídka sázkových pøíležitostí a atraktivní kurzy – to je DOXXbet.

Interwetten nabízí svým zákazníkùm širokou paletu sázkových možností a velice vysoké kurzy obohacené zajímavými bonusy.

Nejlepší informace o Bwin.com pospolu na jednom místì.
Nejlepší hráèi turnaje:
7.1.2012 - Nejlepší brankáøka turnaje: Franziska Alblová z Nìmecka.

Nejlepší obránkynì turnaje: Erin Ambroseová z Kanady.

Nejlepší útoènice turnaje: Alex Carpenterová z týmu USA.

Nejlepší hráèky
7.1.2012 - Za tým Kanady: Erin Ambroseová, Cydney Roeslerová, Cayley Mercerová. Za USA na turnaji: Alex Carpenterová, Anne Pankowská, Haley Skarupaová.
Nejlepší hráèky
7.1.2012 - Za tým Nìmecka byly vyhlášeny nejlepšími hráèkami: Anna-Maria Fiegertová, Kerstin Spielbergerová a Marie Delarbreová. Švédsko: Matildah Anderssonová, Michelle Löwenhielmová a Linnea Hedinová.
Zmìna v Pøerovì!
4.1.2012 - Protože zápas o 5. místo bude s èeskou úèastí, dochází ke zmìnám èasù páteèních utkání v Pøerovì. Od 15:00 se odehraje zápas skupiny o udržení. Èeské hráèky nastoupí k boji o 5. místo až v 19:00.
Facebook
 
 
 
Fotografie