Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

Formát turnaje

Mistrovství svìta hraje 8 týmù rozdìlených do dvou skupin. V rámci skupin se týmy støetnou každý s každým. Za vítìzství v základní hrací dobì získá tým 3 body, za vítìzství v pìtiminutovém prodloužení 2 body. Nerozhodne-li prodloužení, následují samostatné nájezdy na 3 série. Za porážku v prodloužení nebo samostatných nájezdech získá tým jeden bod.

Vítìzové skupin postupují pøímo do semifinále. Druhé a tøetí celky ve skupinì se o postup do semifinále støetnou systémem A2 - B3 a B2 - A3. Všechny zápasy play-off se hrají na jeden vítìzný zápas.

Poslední celky skupin se v sérii hrané na dvì vítìzná utkání støetnou o pøedposlední místo. Poslední tým sestupuje do Divize I.

 
Informace o turnaji
  1. Základní informace
  2. Organizaèní výbor
  3. Poøadatelská mìsta
  4. Stadiony
  5. Vstupenky
  6. Formát turnaje
  7. Historie
  8. Partneøi
Partneøi turnaje
Partner turnaje
Krátké zprávy
17.7.2012 - Veškeré informace o renomované sázkové kanceláøi Ladbrokes na jednom místì.

Bohatá nabídka sázkových pøíležitostí a atraktivní kurzy – to je DOXXbet.

Interwetten nabízí svým zákazníkùm širokou paletu sázkových možností a velice vysoké kurzy obohacené zajímavými bonusy.

Nejlepší informace o Bwin.com pospolu na jednom místì.
Nejlepší hráèi turnaje:
7.1.2012 - Nejlepší brankáøka turnaje: Franziska Alblová z Nìmecka.

Nejlepší obránkynì turnaje: Erin Ambroseová z Kanady.

Nejlepší útoènice turnaje: Alex Carpenterová z týmu USA.

Nejlepší hráèky
7.1.2012 - Za tým Kanady: Erin Ambroseová, Cydney Roeslerová, Cayley Mercerová. Za USA na turnaji: Alex Carpenterová, Anne Pankowská, Haley Skarupaová.
Nejlepší hráèky
7.1.2012 - Za tým Nìmecka byly vyhlášeny nejlepšími hráèkami: Anna-Maria Fiegertová, Kerstin Spielbergerová a Marie Delarbreová. Švédsko: Matildah Anderssonová, Michelle Löwenhielmová a Linnea Hedinová.
Zmìna v Pøerovì!
4.1.2012 - Protože zápas o 5. místo bude s èeskou úèastí, dochází ke zmìnám èasù páteèních utkání v Pøerovì. Od 15:00 se odehraje zápas skupiny o udržení. Èeské hráèky nastoupí k boji o 5. místo až v 19:00.
Facebook
 
 
 
Fotografie