Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
7.1.2012 | Lukáš Šonský

Rusky zùstávají v elitní skupinì, Švýcarsko sestupuje

P ø e r o v – Rozhodující zápas boje o udržení mezi elitou pøinesl vcelku vyrovnanou podívanou. Rusky si v první èásti vypracovaly dvoubrankový náskok. Švýcarské hráèky sice dokázaly nepøíznivý stav dorovnat, ale v následném prodloužení sborné podlehly. Rozhodující branku vstøelila Valerija Pavlovová.

 
 
 
Zápas è. 3  |  so 7.1.2012  |  17:00  |  Rozpis a výsledky
Švýcarsko
2:3pp
Rusko
 
Tøetiny: 1:2, 1:0, 0:0 - 0:1
Švýcarsko: Alderová – Wuttkeová, Gublerová, Stalderová, Staigerová, Altmannová, Willinerová, Scheurerová – Ciprianiová, Waidacherová, Stanzová (C) – Rueggová, Eggimannová, Daleová – Biglerová, Poschungová, Lehnerová.
Rusko: Monachovová – Bukševanajová, Gonèarenková, Nikolajevová, Šibanovová A., Jegorovová, Batalovová, Timofejevová – Djupinovová, Dìrgaèevová, Bìljakovová – Šibanovová T., Akmanajevová, Bajbakovová – Bulatová, Isanbajevová, Pavlovová (C) – Kitajevová, Šepelinskajová, Zacharovová.
Branky a asistence: 20. Waidacherová, 33. Stalderová – 2. Pavlovová (Batalovová), 14. Isanbajevová (Gonèarenková, Bìljakovová), 62. Pavlovová.
Støely: 59:46 (26:18, 22:16, 11:9 - 0:3). Vylouèení: 5:4. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0.
Rozhodèí: Allen – Connolly, Gagnon. Divákù: 360.

Fotogalerie

 

Komentáø

Zatímco první duel o udržení zvládly lépe Švýcarky, po skonèení další bitvy mìl více dùvodù k radosti ruský výbìr. Sobotní podveèer tak pøinesl definitivní rozuzlení série hrané na dva vítìzné zápasy.

Sborná vstoupila do zápasu nejlepším možným zpùsobem, švýcarská defenziva se pøed Valerijí Pavlovovou rozestoupila a ruská kapitánka trefila po minutì a pùl od úvodního vhazování pøesnì. Kotouè si srovnala na èepel a z mezikruží zamíøila do horní poloviny branky – 0:1.

Švýcarky si posléze držely optickou pøevahu, ale brankáøku Monachovovou pøíliš nedìsily. Ruské hráèky naopak èasto podnikaly ofenzivní výpady pøed území soupeøek. Alderová mohla podruhé kapitulovat pøi šanci Bìljakovové, ta ovšem ve slibné pøíležitosti selhala. Na druhé stranì zahrozila pøi poèetní pøevaze Waidacherová, po její støele se kotouè zatøepal tìsnì nad bøevnem.

V útoku aktivnì bojující Rusky zanedlouho høál dvoubrankový náskok. Renata Isanbajejová proklouzla skrz nepøíliš dobøe pracující defenzivu švýcarského týmu a svižnou ranou nedala brankáøce šanci. Hráèky ze zemì helvétského køíže ovšem nesložily zbranì, deset vteøin pøed koncem prvního dìjství uspìla svoji dorážkou Isabel Waidacherová – 1:2.

Do úvodu prostøední èásti vstoupily Švýcarky aktivnìji, vyrovnávací zásah mìla na své holi Stanzová, po obkroužení ruské klece ale neuspìla. Vzápìtí se efektivním zákrokem blýskla také gólmanka Alderová, jež špièkou betonu vykopla kotouè vyslaný z èepele Pavlovové.

Poèetné skupinky švýcarských pøíznivcù posléze rozjásala Lara Stalderová, která pøízemní støelou pokoøila dezorientovanou brankáøku a smazala dvoubrankové vedení sborné. Pøestože mìlo Rusko v prùbìhu druhé tøetiny drobnou pøevahu, nezvrátilo vedení zpìt na svoji stranu ani po individuálním prùniku Bajbakovové – 2:2.

V závìreèné dvacetiminutovce se snažily oba celky svým soupeøkám odskoèit. Blízko branky byly Švýcarky, ale jistá Monachavová se proti støele Waidacherové roztáhla na brankové èáøe. Rušno bylo také pøed Alderovou, Gonèarenková trefila z mezikruží tyè.

Sborná mohla rozhodnout pøi poèetní pøevaze tøi minuty pøed závìreènou sirénou, ale švýcarské sokynì náporu soupeøek i za pomoci velké dávky štìstí odolávaly. Bìljakovová míøila ve velké šanci jen do brankáøky a následnì otøela svùj pokus také o tyèku.

Za nerozhodného stavu nakonec doklopýtal zápas do prodloužení, které Rusky utnuly již po dvou minutách hry. "V nastaveném èase jsme byly nervózní. Nebyl to zápas, ve kterém kdybychom prohrály, tak by se nic nestalo. Dnes šlo o hodnì, šastnìjší tým vyhrál," smutnila švýcarská útoènice Waidacherová. Valerija Pavlovová se totiž prosmýkla pøed brankovištì, zaslala kotouè k tyèce a spustila obrovskou vlnu ruské radosti – 2:3. "Hodnì mi pomohly spoluhráèky, získala jsem kotouè po souboji pøed brankou, zkusila vystøelit a naštìstí to vyšlo," radovala se šastná støelkynì.

Ohlasy trenérù

Trenér Švýcarska se k utkání odmítl vyjádøit.

Alexander Uljankin (trenér Ruska): „Byl to tìžký zápas, všichni jsme vìdìli, že jde o všechno. Trápili jsme se v koncovce, což bylo i vidìt. Jsem nesmírnì šastný, že jsme se zachránili, byla to ale døina. Holky se v kabinì radují, i když naše cíle pro toto mistrovství byly malinko jiné. Ve Zlínì jsme ale naši pozici nezvládli, a tak jsme mìli práci navíc.“

 
Partneøi turnaje
Partner turnaje
Krátké zprávy
17.7.2012 - Veškeré informace o renomované sázkové kanceláøi Ladbrokes na jednom místì.

Bohatá nabídka sázkových pøíležitostí a atraktivní kurzy – to je DOXXbet.

Interwetten nabízí svým zákazníkùm širokou paletu sázkových možností a velice vysoké kurzy obohacené zajímavými bonusy.

Nejlepší informace o Bwin.com pospolu na jednom místì.
Nejlepší hráèi turnaje:
7.1.2012 - Nejlepší brankáøka turnaje: Franziska Alblová z Nìmecka.

Nejlepší obránkynì turnaje: Erin Ambroseová z Kanady.

Nejlepší útoènice turnaje: Alex Carpenterová z týmu USA.

Nejlepší hráèky
7.1.2012 - Za tým Kanady: Erin Ambroseová, Cydney Roeslerová, Cayley Mercerová. Za USA na turnaji: Alex Carpenterová, Anne Pankowská, Haley Skarupaová.
Nejlepší hráèky
7.1.2012 - Za tým Nìmecka byly vyhlášeny nejlepšími hráèkami: Anna-Maria Fiegertová, Kerstin Spielbergerová a Marie Delarbreová. Švédsko: Matildah Anderssonová, Michelle Löwenhielmová a Linnea Hedinová.
Zmìna v Pøerovì!
4.1.2012 - Protože zápas o 5. místo bude s èeskou úèastí, dochází ke zmìnám èasù páteèních utkání v Pøerovì. Od 15:00 se odehraje zápas skupiny o udržení. Èeské hráèky nastoupí k boji o 5. místo až v 19:00.
Facebook
 
 
 
Fotografie
 
 

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| 國際小學| 英國學校| International schools hong kong| 香港國際學校| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

QR code scanner| inventory management system| labelling| Kiosk| warehouse management|

拍片王 - 影片製作/video editing