Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
4.1.2012 | Lucie Štìrbová

Severské derby vyhrály Švédky. V prodloužení porazily Finsko 2:1

Z l í n - O vítìzi prvního ètvrtfinále mistrovství svìta v severském derby mezi Švédskem a Finskem muselo rozhodnout až prodloužení. V nìm v 67. minutì výhru 2:1 pro Švédky vystøelila Matildah Anderssonová. V semifinále èeká v pátek výbìr Tøí korunek Kanada, která postoupila pøímo z prvního místa skupiny B.

 
 
 
Zápas è. 1  |  st 4.1.2012  |  15:00  |  Rozpis a výsledky
Švédsko
2:1pp
Finsko
 
Tøetiny: 0:0, 1:0, 0:1 - 1:0
Švédsko: Besselingová (Hjorthová) - Kjellbinová, Hedinová, Lillbacková, Bäcklinová, Ekströmová, Fridhová, Markströmová, Alasalmiová - Anderssonová, Löwenhielmová, Carlssonová - Petersonová, Lindbergová, Yucelová - Johanssonová, Lennartssonová, Küllerová - Eidensteinová, Palmová, Wongová.
Finsko: Portnojová (Ranneová) – Koivistová, Kilponenová, Valkajärviová,Viitasuová, Lindholmová, Meriläinenová, Tuovinenová, Uppgärdová, – Kotkaslahtiová, Ollikainenová, Rantanenová – Tulusová, Nuutinenová, Suokková – Alanková, Tanskanenová, Valkamaová - Ritariová, Vainionpääová, Maamäkiová.
Branky a asistence: 22. Petersonová (Lindbergová), 68. Anderssonová (Hedinová, Petersonová) - 44. Nuutinenová (Rantanenová)
Støely: 32:27 (10:5, 12:8, 7:10 - 3:4). Vylouèení: 6:2. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0.
Rozhodèí: Allenová (USA) - Conollyová (USA), Fuchselová (DEN. Divákù: 170.

Fotogalerie

 

Komentáø

První ètvrtfinále svedlo dohromady druhý tým skupiny A, tedy Švédsko, a ve skupinì B tøetí Finky. Ty zápas zahájily svým tlakem. Støela Nuutinenové z úhlu prosvištìla brankovištìm. Pak se ale Švédky probraly a finská gólmanka se po jejich støeleckých pokusech nìkolikrát zapotila.

V polovinì tøetiny už to bylo Švédsko, které mìlo mírnì hernì navrch. Tlak Švédek vyvrcholil finským faulem a pokraèoval i v následné pøesilové høe.

Finky naopak mìly problémy vùbec se probojovat do útoèného pásma Švédek. Tìm se daøilo obírat Finky o puk už na modré èáøe a nepouštìt je do útoèných zteèí. Finkám nicménì patøil závìr tøetiny. Po faulu Palmové se jim podaøilo udržet celé dvì minuty pásmo, ale støel bylo minimum.

Na zaèátku druhé tøetiny vyrobila gólmanka Portnojová chybu, která znamenala švédskou branku. Puk jí totiž vypadl z rukavice a Linn Petersonová nemìla moc práce s tím doklepnout ho za její záda. V dalších minutách už ale finská gólmanka nechybovala – naopak – nìkolikrát se vyznamenala proti smršti støel, kterými ji Švédky zasypávaly. Finky totiž mìly ohromný problém dostat se z vlastního pásma.

V 15. minutì rozhodèí vylouèila bìhem ètyø vteøin dvì Švédky a Finsko mìla témìø dvì minuty na to, aby dvojnásobnou poèetní výhodu využilo. Ohromný tlak byl korunovaný jen nastøelenou tyèkou. Finky stejnì jako v první dvacetiminutovce pøedvedly drtivý závìr, branku ale nedaly.

Bojovný úvod tøetí èásti v podání Finek pøinesl své ovoce ve 44. minutì. Emma Nuutinenová proklièkovala z rohu až pøed branku, kde puk nekompromisnì poslala k tyèce. Gólem oživené Finky následnì vybojovaly i pøesilovku, tu ale prohospodaøily – Švédkám se po úvodním zmateèném pøihrávání podaøilo vyhodit a Finky už se do pásma nedostaly. Jediná finská støelkynì pak po utkání jen horko tìžko zadržovala slzy: „Vážnì jsme chtìli tenhle zápas vyhrát a celý tým je z toho opravdu zklamaný. Švédská gólmanka mìla dneska víc štìstí, mìly jsme spoustu gólových pøíležitostí, ale žádnou jsme nepromìnily.“

Další finská pøesilovka v 9. minutì ale vypadala o poznání lépe. Kilponenová nìkolikrát støílela tvrdì od modré, puk šel mnohdy jen tìsnì mimo. V obrovské šanci byla i Ollikainenová. Švédsko ale ubránilo i toto oslabení a hra se pak zklidnila. Žádné bezhlavé útoèení, naopak zabezpeèená obrana – nikdo nechtìl inkasovat.

Švédsko v 19. minutì oslabila Hedinová, která putovala na trestnou lavici za hákování a její spoluhráèky se v následující minutì a pùl, která chybìla do sirény, poøádnì zapotily. První finský útok jim zle zatápìl. Besselingová ale byla bezchybná.

Za stavu 1:1 došlo tedy na prodloužení, které Švédky zahajovaly ještì ve tøech. Hedinová stále sedìla na trestné lavici. Hra se pøelévala ze strany na stranu, ale postupem èasu zaèaly mít jasnì navrch švédské hráèky. Finky jim pøestávaly staèit. V 68. minutì pak rozhodla Matildah Anderssonová, jejíž støela z pravého kruhu zapadla za záda gólmanky Portnojové. V pátek èekají na Švédky vítìzky skupiny B Kanaïanky.

Ohlasy trenérù

Henrik Cedergren: (trenér Švédska): „S Finskem sehráváme vždy vyrovnané utkání a dnešní nebylo výjimkou. Hraje se tvrdì a vyrovnanì. Holky dnes byly trochu nervózní, což je samozøejmé pøi takových utkáních. S Finskem jsou utkání velmi speciální. Dnes jsme vyhráli a to je dùležité, postupujeme do semifinále. “

Juuso Toivola (trenér Finska): „Švédsko sehrálo dobrou první tøetinu. My jsme se do hry dostali až pozdìji. Ve tøetí tøetinì a na zaèátku prodloužení jsme mìli spousty šancí, které jsme bohužel nepromìnili, a proto jsme prohráli. Oba celky sehrály dobrý zápas a k vidìní byl myslím dobrý hokej. Pøíštì to Švédsku oplatíme.“

 
Partneøi turnaje
Partner turnaje
Krátké zprávy
17.7.2012 - Veškeré informace o renomované sázkové kanceláøi Ladbrokes na jednom místì.

Bohatá nabídka sázkových pøíležitostí a atraktivní kurzy – to je DOXXbet.

Interwetten nabízí svým zákazníkùm širokou paletu sázkových možností a velice vysoké kurzy obohacené zajímavými bonusy.

Nejlepší informace o Bwin.com pospolu na jednom místì.
Nejlepší hráèi turnaje:
7.1.2012 - Nejlepší brankáøka turnaje: Franziska Alblová z Nìmecka.

Nejlepší obránkynì turnaje: Erin Ambroseová z Kanady.

Nejlepší útoènice turnaje: Alex Carpenterová z týmu USA.

Nejlepší hráèky
7.1.2012 - Za tým Kanady: Erin Ambroseová, Cydney Roeslerová, Cayley Mercerová. Za USA na turnaji: Alex Carpenterová, Anne Pankowská, Haley Skarupaová.
Nejlepší hráèky
7.1.2012 - Za tým Nìmecka byly vyhlášeny nejlepšími hráèkami: Anna-Maria Fiegertová, Kerstin Spielbergerová a Marie Delarbreová. Švédsko: Matildah Anderssonová, Michelle Löwenhielmová a Linnea Hedinová.
Zmìna v Pøerovì!
4.1.2012 - Protože zápas o 5. místo bude s èeskou úèastí, dochází ke zmìnám èasù páteèních utkání v Pøerovì. Od 15:00 se odehraje zápas skupiny o udržení. Èeské hráèky nastoupí k boji o 5. místo až v 19:00.
Facebook
 
 
 
Fotografie
 
 

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| 國際小學| 英國學校| International schools hong kong| 香港國際學校| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

QR code scanner| inventory management system| labelling| Kiosk| warehouse management|

拍片王 - 影片製作/video editing