Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
4.1.2012 | Ondøej Kubát

Švýcarky vykroèily za záchranou vítìznì, Ruskám nasypaly ètyøi góly

P ø e r o v - První utkání série o záchranu zvládly lépe Švýcarky. Na pøerovském stadionu porazily Rusky 4:2 a pokud zvítìzí i v pátek, udrží se v elitní skupinì mistrovství svìta. Vyrovnané klání rozhodla pøedevším lepší produktivita Švýcarek, dvì branky vstøelila jejich hvìzda Stanzová, jednu pøidaly Stalderová a Eggimannová.

 
 
 
Zápas è. 3  |  st 4.1.2012  |  17:00  |  Rozpis a výsledky
Švýcarsko
4:2
Rusko
 
Tøetiny: 1:1, 1:0, 2:1
Švýcarsko: Alderová – Willinerová, Altmannová, Gublerová, Stalderová, Wuttkeová, Scheurerová – Eggimannová, Daleová, Stanzová (C) – Reuggeová, Desboeufsová, Waidacherová – Biglerová, Poschungová, Lehnerová.
Rusko: Monachovová – Bukševanajová, Gonèarenková, Nikolajevová, Šibanovová A., Jegorovová, Batalová, Timofejevová – Djupinovová, Dìrgaèevová, Bìljakovová – Šibanovová T., Akmanajevová, Bajbakovová – Bulatovová, Isanbájevová, Pavlovová (C) – Kitajevová, Šepelinskajová, Zacharovová.
Branky a asistence: 11. Stanzová (Waidacherová, Daleová), 21. Stanzová, 46. Stalderová (Waidacherová), 57. Eggimannová (Waidacherová) - 19. Bìljakovová, 51. Bìljakovová (Dìrgaèevová).
Støely: 51:54 (14:24, 17:14, 20:16 ). Vylouèení: 10:7. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0.
Rozhodèí: Nelibová – Cerhitová, Schipper-Poeteray. Divákù: 740.

Fotogalerie

 

Komentáø

Strhující podívanou nabídla úvodní tøetina prvního zápasu o záchranu v elitní skupinì mistrovství svìta. Šance støídala šanci, žádné taktické betonování, žádná opatrnost.

Velkou pøíležitost spálila hned v šesté minutì Rueggová, na druhé stranì pálila šanci jako na povrchu slunce Pavlovová. Do vedení se nakonec dostaly Švýcarky. V 11. minutì si puk pøitáhla mezi kruhy Phoebe Stanzová a pøesnou støelou nad vyrážeèku rozzáøila èervené svìtlo.

„Snažila jsem se být v pøedbrankovém prostoru dostateènì dùrazná, doufala jsem, že tím dùrazem protlaèím puk až do sítì,“ popisovala úvodní trefu Stanzová. V devatenácté minutì byla ruská mašina blízko vyrovnání, Djupinová ale svou bombou z levého kruhu jen zazvonila o bøevno.

Ještì do pøestávky však houževnaté Rusky vyrovnaly. Po obrovské hrubce gólmanky Adlerové, která pøi rozehrávce z mezikruží zaváhala, se puk odrazil od dojíždìjící Ljudmily Bìljakovové do sítì.

Ve druhé èásti byly aktivnìjší Rusky, nicménì Švýcarky èasto podnikaly nebezpeèné protiútoky. A jeden z nich, hned ten první, zužitkovaly ve vedoucí branku. Po dvaaètyøiceti vteøinách od buly došouchala kotouè za èáru opìt Phoebe Stanzová. „Vidìla jsem, jak brankáøka ztratila puk, skoèila jsem po nìm a dostala jsem ho ramenem do branky,“ radovala se autorka druhé švýcarské trefy.

Rusky mohly odpovìdìt v sedmadvacáté minutì, po faulu na ujíždìjící Bìljakovovou bylo naøízeno trestné støílení, sama postižená však na Adlerovou nevyzrála. A protože švýcarská gólmanka držela nadìje svého týmu i v dalším prùbìhu klání, odcházelo se po ètyøiceti minutách do kabin za stavu 2:1.

Švýcarky pak vstoupily do tøetí periody ve velkém stylu. Trvale se usadily v útoèném pásmu, zahodily sice pøesilovku, nicménì patnáct minut pøed koncem své vedení zvýraznily. Lara Stalderová si najela mezi kruhy a bombou do horní poloviny branky nedala Monachovové šanci.

Rusky se vzápìtí postaraly o drama. Ljudmila Bìljakovová stahovaèkou vyzrála na švýcarskou brankáøku a zakonèila do prázdné. Ta stejná hráèka mìla na hokejce i vyrovnání, pøi samostatném úniku si ale na Adlerové vylámala zuby. „Jsem zklamaná, hrály jsme špatnì a nechci se k tomu už ani vracet,“ mrzelo zaraženou Bìljakovovou.

A mohlo jí to mrzet dvojnásob, nebo tøi minuty pøed koncem pøišlo definitivní rozuzlení. Romy Eggimannová se po samostatném brejku trefila bekhendem mezi pravou ruku a tìlo ruské strážkynì kasy, èímž rozhodla o vítìzství Švýcarska.

Ohlasy trenérù

Dominik Schar (trenér Švýcarska): “Zaèátek zápasu byl z obou stran nervózní, ale první gól nás trošku uklidnil. Mìli jsme hodnì vylouèených hráèek, toho se musíme pøíštì vyvarovat. Na druhou stranu jsme ale nìkolik našich oslabení ubránili výbornì. Dalším dùležitým faktorem byla naše brankáøka, která zachytala opravdu skvìle. Pøedpokládám, že se bude pøíští zápas hodnì podobat tomu dnešnímu.“

Alexander Uljankin (trenér Ruska): “Hráèky pøedevším v obranì nedodržovaly pokyny. V sobotu nás èeká další zápas, musíme se soustøedit více na defenzivu a je potøeba, aby se ke støelkyni Bìljakovové pøidaly také další spoluhráèky.“

 
Partneøi turnaje
Partner turnaje
Krátké zprávy
17.7.2012 - Veškeré informace o renomované sázkové kanceláøi Ladbrokes na jednom místì.

Bohatá nabídka sázkových pøíležitostí a atraktivní kurzy – to je DOXXbet.

Interwetten nabízí svým zákazníkùm širokou paletu sázkových možností a velice vysoké kurzy obohacené zajímavými bonusy.

Nejlepší informace o Bwin.com pospolu na jednom místì.
Nejlepší hráèi turnaje:
7.1.2012 - Nejlepší brankáøka turnaje: Franziska Alblová z Nìmecka.

Nejlepší obránkynì turnaje: Erin Ambroseová z Kanady.

Nejlepší útoènice turnaje: Alex Carpenterová z týmu USA.

Nejlepší hráèky
7.1.2012 - Za tým Kanady: Erin Ambroseová, Cydney Roeslerová, Cayley Mercerová. Za USA na turnaji: Alex Carpenterová, Anne Pankowská, Haley Skarupaová.
Nejlepší hráèky
7.1.2012 - Za tým Nìmecka byly vyhlášeny nejlepšími hráèkami: Anna-Maria Fiegertová, Kerstin Spielbergerová a Marie Delarbreová. Švédsko: Matildah Anderssonová, Michelle Löwenhielmová a Linnea Hedinová.
Zmìna v Pøerovì!
4.1.2012 - Protože zápas o 5. místo bude s èeskou úèastí, dochází ke zmìnám èasù páteèních utkání v Pøerovì. Od 15:00 se odehraje zápas skupiny o udržení. Èeské hráèky nastoupí k boji o 5. místo až v 19:00.
Facebook
 
 
 
Fotografie
 
 

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| 國際小學| 英國學校| International schools hong kong| 香港國際學校| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

QR code scanner| inventory management system| labelling| Kiosk| warehouse management|

拍片王 - 影片製作/video editing