Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
3.1.2012 | Lucie Štìrbová

Švédky vyhrály 6:2 a posílají ruskou reprezentaci jen do bojù o záchranu

Z l í n - Švédky porazily Rusky vysoko 6:2, a poslaly je tak jen do bojù o záchranu. Naopak Èešky si mohou oddychnout. Tento výsledek je poslal do ètvrtfinále turnaje, bez ohledu na to, jak dopadne jejich veèerní zápas s USA. Dál jde i reprezentace Švédska, kterou k výhøe nasmìrovala už ve druhé minutì utkání svojí brankou Linn Petersonová.

 
 
 
Zápas è. 9  |  út 3.1.2012  |  15:00  |  Rozpis a výsledky
Rusko
2:6
Švédsko
 
Tøetiny: 0:2, 1:2, 1:2
Rusko: Monachovová (od 41. Morozovová) - Bukševanajová, Šibanovová A.,Jegorovová, Gonèarenková, Batalovová, Nikolajevová, Timofejevová - Šibanovová T., Bajbakovová, Šepelinská - Djupinová, Dìrgaèevová, Bìljakovová - Akmanajevová, Isanbájevová, Pavlovová - Bulatovová, Kitajevová, Zacharovová.
Švédsko: Hjorthová (Besselingová) - Kjellbinová, Hedinová, Lillbacková, Bäcklinová, Ekströmová, Fridhová, Markströmová, Alasalmiová - Anderssonová, Löwenhielmová, Carlssonová - Petersonová, Lindbergová, Yucelová - Johanssonová, Lennartssonová, Küllerová - Eidensteinová, Palmová, Wongová.
Branky a asistence: 36. Bìljakovová (Dìrgaèevová), 47. Bìljakovová - 2. Petersonová, 19. Carlssonová (Kjellbinová), 38. Anderssonová (Lennartssonová), 40. Kjellbinová (Löwenhielmová), 48. Kjellbinová (TS) 52. Bäcklinová.
Støely: 21:23 (4:12, 13:4, 4:7 ). Vylouèení: 6:6. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0.
Rozhodèí: Allen (USA) - Fuchsel (DEN), S.-Poeteray (NED). Divákù: 290.

Fotogalerie

 

Komentáø

Zatímco Švédky si v úterním zápase de facto jen vybíraly soupeøe pro ètvrtfinále, Ruskám šlo o bytí a nebytí. V pøípadì, že by nevyhrály aspoò o dva góly, play-off by je minulo a v Pøerovì by musely bojovat o udržení ve skupinì. Podle toho taky vypadal úvod zápasu, kdy se hráèky v bílorudých dresech hnaly pøed bránu a velkým dùrazem se snažily vsítit vùbec první branku na šampionátu.

Naneštìstí pro nì ovšem hned v èase 1:18 poslala Linn Petersonová Švédsko po rychlém pøenesení hry do vedení. Margarita Monachová, která dosud vždycky svùj tým podržela, si vybrala slabou chvilku a její tým v útoku ani v nadále úporné, leè nepøíliš efektivní snaze vyrovnat neuspìl.

Maximální motivace se Ruskám pomalu vytrácela a otìže zápasu zaèaly postupnì pøebírat Švédky. Ty mìly evidentnì psychicky navrch a svoje nervózní soupeøky pøehrávaly. A když se tým Alexeje Bìljankina ocitl krátce pøed první sirénou ve tøech proti pìti, skórovala hráèka prvního švédského útoku Olivia Carlssonová .

Druhá tøetina nabídla o nìco ménì ruské snahy a o nìco více švédské dominance. Seveøanky pøežily bez úhony tøi po sobì jdoucí oslabení, která Ruskám nepomohla zvrátit nejtragiètìjší støeleckou efektivitu na turnaji. Sborná se sice pokoušela o èastou støelbu, vìtšinou však šlo o pozice a situace, ze kterých švédskou bránu témìø nešlo ohrozit.

Až koneènì uhodilo. Ljudmila Bìljakovová využila koneènì v èase 36:00 pøesilovou hru a ukonèila tak 156minutové èekání svého týmu na první gól na turnaji. Radost netrvala dlouho, Švédky totiž hned vzápìtí odpovìdìly tøetí brankou. Matildah Anderssonová hned z protiútoku potrestala nedùraznou ruskou obranu a Monachovová se zastydìla i po dalekonosné ránì Anny Kjellbinové.

Do tøetí tøetiny nastoupily Rusky s brankáøkou Morozovou. Už sice nešlo ani tak o postup, jako o èest, hráèky Sborné i nadále prahly po dalších gólech. Jednoho se doèkaly: Ljudmila Bìljakovová dala v 47. minutì nejkrásnìjší branku zápasu po zakonèení nádherného sóla k levé tyèi.

Švédský tým to nerozhodilo. Naopak i tentokrát rychle kontrovalo. Naøízené trestné støílení zkušenì promìnila Anna Kjellbinová v èase 47:36. A aby toho nebylo málo, Lina Bäcklinová propálila Morozovovou podruhé v 52. minutì.

Rusko tak ani napotøetí nedokázalo na letošním mistrovství svìta bodovat a budou v Pøerovì bojovat o udržení v elitní skupinì. "Byl to pro nás tìžký zápas. Myslím, že jsme makaly, ale Švédky dnes dobøe støílely. Já i všechny hráèky v kabinì jsme zklamané, že hrajeme jen o udržení. Když zapracujeme na síle a rychlosti, vìøím, že pøíští rok uhrajeme lepší výsledek," øekla po zápase Maria Bukševanajová. Švédky mají naopak jisté play-off a dnes veèer se dozvìdí svého ètvrtfinálového soupìøe. "Dnes to nebyl náš nejlepší výkon, takže jsem ráda, že jsme zápas zvládly. Rusky byly silné a hodnì z nich má tvrdou støelu. Myslím, že je jedno, s kým budeme hrát ve ètvrtfinále. Máme dobrý tým, který mùže porazit kohokoli a získat medaili, což je naším cílem," uvedla švédská obránkynì Wilma Ekstromová.

Ohlasy trenérù

Henrik Cedergren: (trenér Švédska): „Jsem velmi rád, že jsme vyhráli. Nehráli jsme nejlépe, ale nakonec jsme uhráli dobrý výsledek. Jsme šastni, že jsme se probojovali do play-off. Máme pøed sebou poøád kus práce. Je zde nìkolik vìcí, na kterých musíme pracovat. Potøebujeme zlepšit pøechod do útoku z naší tøetiny a rád bych vidìl více gólù v soupeøovì síti.“
Alexander Uljankin (trenér Ruska): Máme z toho špatný pocit. Nerozumím tomu, co se stalo s naším týmem. Mìli jsme spoustu pøíležitostí, ale nepadalo nám to do sítì. Mìli jsme smùlu, ani mé svìøenkynì tomu nerozumí. Pøipravíme se co nejlépe na zápasy o záchranu. Budeme bojovat o pøežití, musíme hrát lépe v obranì.
 
Partneøi turnaje
Partner turnaje
Krátké zprávy
17.7.2012 - Veškeré informace o renomované sázkové kanceláøi Ladbrokes na jednom místì.

Bohatá nabídka sázkových pøíležitostí a atraktivní kurzy – to je DOXXbet.

Interwetten nabízí svým zákazníkùm širokou paletu sázkových možností a velice vysoké kurzy obohacené zajímavými bonusy.

Nejlepší informace o Bwin.com pospolu na jednom místì.
Nejlepší hráèi turnaje:
7.1.2012 - Nejlepší brankáøka turnaje: Franziska Alblová z Nìmecka.

Nejlepší obránkynì turnaje: Erin Ambroseová z Kanady.

Nejlepší útoènice turnaje: Alex Carpenterová z týmu USA.

Nejlepší hráèky
7.1.2012 - Za tým Kanady: Erin Ambroseová, Cydney Roeslerová, Cayley Mercerová. Za USA na turnaji: Alex Carpenterová, Anne Pankowská, Haley Skarupaová.
Nejlepší hráèky
7.1.2012 - Za tým Nìmecka byly vyhlášeny nejlepšími hráèkami: Anna-Maria Fiegertová, Kerstin Spielbergerová a Marie Delarbreová. Švédsko: Matildah Anderssonová, Michelle Löwenhielmová a Linnea Hedinová.
Zmìna v Pøerovì!
4.1.2012 - Protože zápas o 5. místo bude s èeskou úèastí, dochází ke zmìnám èasù páteèních utkání v Pøerovì. Od 15:00 se odehraje zápas skupiny o udržení. Èeské hráèky nastoupí k boji o 5. místo až v 19:00.
Facebook
 
 
 
Fotografie
 
 

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| 國際小學| 英國學校| International schools hong kong| 香港國際學校| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

QR code scanner| inventory management system| labelling| Kiosk| warehouse management|

拍片王 - 影片製作/video editing