Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
31.12.2011 | Lucie Štìrbová

Spojené státy deklasovaly Rusko 8:0, Skarupaová si pøipsala hattrick

Z l i n - Druhý zápas prvního dne turnaje mìl jasného favorita a stejnì jasný prùbìh. Otázkou bylo jen to, na kolika brankách se nakonec zastaví gólový úèet, který hráèky USA Rusku vystaví. Spojené státy nakonec vyhrály 8:0. Výraznou mìrou k tomu pomohla svým hattrickem Haley Skarupaová.

 
 
 
Zápas è. 3  |  so 31.12.2011  |  17:00  |  Rozpis a výsledky
USA
8:0
Rusko
 
Tøetiny: 2:0, 2:0, 4:0
USA: Petersová (Laingová) - Steckleinová, Hamptonová, Rachlinová, Burkeová, Lashombová, Johnsonová, Mastelová - Carpenterová (C), Skarupová, Savageová - Pankowskiová, Kennedy-Menefeeová, Trivignová - Mastelová, Crossmanová, Schipperová.
Rusko: Monakhovová (Morozovová) - Jegorovová, Gonèarenková, Bukševanajová, Šibanová, Timofejevová, Nikolajevová, Batalovová - Djupinová, Dìrgèevová, Bìljakovová - Šibanová, Akmanajevová, Bajbakovová - Bulatová, Isanbájevová, Pavlovová - Kitajevová, Šepelinsková, Zacharovová.
Branky a asistence: 10. Skarupaová (Carpenterová, Savageová), 18. Skarupaová (Trivignová), 33. D Oenchová (Danielsová), 38. Trivignová (Danielsová, Steckleinová), 46. D Oenchová (Kennedy-Menefeeová), 53. Savageová (Carpenterová), 54. Skarupaová (Carpenterová, Savageová), 60. Danielsová (Cameramesiová)
Støely: 71:13 (31:2, 24:6, 16:5 ). Vylouèení: 2:5. Využití: 2:0. V oslabení: 0:0.
Rozhodèí: Gageová, Èerhitová, Shipper- Peterayová. Divákù: 200.

Fotogalerie

 

Komentáø

Rusky byly od zaèátku zápasu pod tlakem Amerièanek, které navíc dostaly do tempa dvì pøesilovky hned v úvodu hry. Rychlejší, dravìjší a pøesnìjší hráèky v bílém jen zøídkakdy opouštìly útoèné pásmo a nebýt kvalitního výkonu Monachovové v ruské brance, mohlo být rozhodnuto už v prvních nìkolika minutách hry.

K první zmìnì skóre došlo na konci 10. minuty, když Haley Skarupaová zužitkovala jednu z èetných tlakových vln valících se na ruskou defenzivu. Jednobrankový náskok Amerièankám nestaèil, do zaznìní první sirény se trefila ještì Haley Skarupaová trefila ještì jednou, tentokrát v pøesilovce. Po první tøetinì byl obraz hry jednoznaèný, hokejistky USA mìly podle pøedpokladù jasnì navrch.

I zaèátek druhé tøetiny byl z pozice USA nepøesný. Když už akce zavánìla gólem, na místì byla buï Monachovová, nebo tøeba branková konstrukce. Rusky se trochu osmìlovaly a tu a tam se odvážili provìøit z první tøetiny øádnì promrzlou brankáøku Petersovou. Nakonec se v 33. minutì prosadila Miye D´Oenchová rychlou støelou z krátké vzdálenosti.

Následnì mohlo Rusko zkorigovat zásluhou Bìljakové, místo toho ale opìt inkasovalo. Dana Trivignová zvyšovala na 4:0 krátce po vhazování v úvodu v poøadí 5. americké pøesilovky. Podruhé se tedy šlo do kabin už v podstatì za rozhodnutého stavu.

Rusky by se nejradìji už na led nevracely, Amerièanky se naopak nemìly kam hnát. Jednoduše hrály svoji hru a pøidávaly další góly. Druhou hráèkou v zápase, která vstøelila dva góly, byla Miye D´Oenchová. Mìla i trochu štìstí, protože Monachovové vypadl puk z výstroje. Hráèky v rudých dresech se už dokázali zmoct jen na vyhazování pukù, americká chu pøidávat góly ovšem neutuchala.

Na pøelomu 52. a 53. minuty padly další dva góly, Paige Savageová pìknou støelou zvýšila na 6:0 a následnì Haley Skarupaová zkompletovala hattrick. Fanoušci USA se nakonec radovali ještì jednou, když Sydney Danielsová stanovila 15 vteøin pøed koncem celkové skóre 8:0 pìknou ranou zápìstím. Amerièanky pøehrály Rusky rozdílem tøídy a zaèaly svou cestu za finálovým cílem pøímým krokem.

Ohlasy trenérù

Alexander Uljakin (trenér Ruska): "Myslel jsem, že prohrajeme menším rozdílem. V první tøetinì jsme dokázali, že s Amerièankami mùžeme hrát. Mìli jsme ale problémy s koncovkou, chybìlo nám tempo a taky si bìhem jediné tøetiny nemùžeme dovolit ètyøi vylouèení. Mìli jsme i nìkolik šancí, ale naše dìvèata prostì zatím nejsou moc zvyklá hrát zápasy proti tìm nejlepším týmùm."Heather Linstad (trenérka USA): "Myslím, že náš tým pøedvedl dobrý výkon. Dali jsme hodnì gólù, mìli hodnì støel, ale chvíli nám trvalo, než jsme zaèali trefovat rohy branky. Bylo to první utkání turnaje. Z toho vyplívala urèitá nervozita, takže je dobøe, že jsme zaèali takto."

 
Partneøi turnaje
Partner turnaje
Krátké zprávy
17.7.2012 - Veškeré informace o renomované sázkové kanceláøi Ladbrokes na jednom místì.

Bohatá nabídka sázkových pøíležitostí a atraktivní kurzy – to je DOXXbet.

Interwetten nabízí svým zákazníkùm širokou paletu sázkových možností a velice vysoké kurzy obohacené zajímavými bonusy.

Nejlepší informace o Bwin.com pospolu na jednom místì.
Nejlepší hráèi turnaje:
7.1.2012 - Nejlepší brankáøka turnaje: Franziska Alblová z Nìmecka.

Nejlepší obránkynì turnaje: Erin Ambroseová z Kanady.

Nejlepší útoènice turnaje: Alex Carpenterová z týmu USA.

Nejlepší hráèky
7.1.2012 - Za tým Kanady: Erin Ambroseová, Cydney Roeslerová, Cayley Mercerová. Za USA na turnaji: Alex Carpenterová, Anne Pankowská, Haley Skarupaová.
Nejlepší hráèky
7.1.2012 - Za tým Nìmecka byly vyhlášeny nejlepšími hráèkami: Anna-Maria Fiegertová, Kerstin Spielbergerová a Marie Delarbreová. Švédsko: Matildah Anderssonová, Michelle Löwenhielmová a Linnea Hedinová.
Zmìna v Pøerovì!
4.1.2012 - Protože zápas o 5. místo bude s èeskou úèastí, dochází ke zmìnám èasù páteèních utkání v Pøerovì. Od 15:00 se odehraje zápas skupiny o udržení. Èeské hráèky nastoupí k boji o 5. místo až v 19:00.
Facebook
 
 
 
Fotografie
 
 

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| 國際小學| 英國學校| International schools hong kong| 香港國際學校| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

QR code scanner| inventory management system| labelling| Kiosk| warehouse management|

拍片王 - 影片製作/video editing