Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
6.1.2012 | Lukáš Šonský

Rusky ve druhém zápase o udržení pøetlaèily Švýcarky, rozhodne se v sobotu

P ø e r o v - Švýcarský celek mohl ve druhém zápase o udržení rozhodnout o své záchranì v elitní skupinì. První duel hráèky s helvétským køížem na hrudi zvládly, v páteèním klání ovšem neuspìly. Sborná se z úspìšného zásahu radovala pìtkrát, zápas však definitivnì zlomila až ve tøetí tøetinì. Rozhodující zápas je na programu v sobotu od 17 hodin v Pøerovì.

 
 
 
Zápas è. 4  |  pá 6.1.2012  |  15:00  |  Rozpis a výsledky
Rusko
5:3
Švýcarsko
 
Tøetiny: 2:1, 1:1, 2:1
Rusko: Monachovová – Bukševanajová, Gonèarenková, Nikolajevová, Šibanovová A., Jegorovová, Batalovová, Timofejevová – Djupinovová, Dìrgaèevová, Bìljakovová – Šibanovová T., Akmanajevová, Bajbakovová – Bulatovová, Isanbajevová, Pavlovová (C) – Kitajevová, Šepelinskajová, Zacharovová.
Švýcarsko: Alderová – Willinerová, Altmannová, Gublerová, Stalderová, Wuttkeová, Scheurerová, Staigerová – Eggimannová, Daleová, Stanzová (C) – Reuggeová, Desboeufsová, Waidacherová – Biglerová, Poschungová, Lehnerová.
Branky a asistence: 10. Bìljakovová (Dìrgaèevová), 16. Bajbakovová, 32. Bìljakovová (Djupinovová), 52. Djupinovová (Gonèarenková), 55. Djupinovová – 2. Eggimannová (Stanzová), 39. Stalderová (Eggimannová), 56. Stanzová (Altmannová).
Støely: 43:38 (17:10, 15:14, 12:14 ). Vylouèení: 3:5. Využití: 2:1. V oslabení: 1:0.
Rozhodèí: Axelsson – Cerhitová, Inoue. Divákù: 350.

Fotogalerie

 

Komentáø

První duel napínavého boje o udržení mezi elitou zvládly lépe Švýcarky, do dalšího klání série hrané na dva vítìzné zápasy však i pøes prvotní pøedpoklady vstoupila sborná pasivnìji. Pøestože Rusky balancovaly nad propastí, zpanikaøily již ve druhé minutì zápasu. Romy Eggimannová, objela branku a zaslala kotouè k levé tyèi – 0:1.

Dalšímu drobnému náporu mladých hokejistek ze zemì helvétského køíže však již brankáøka Monachovová odolala a vzápìtí mohla pøihlížet také vyrovnávacímu zásahu svých spoluhráèek. Ljudmila Bìljakovová zacílila v poèetní pøevaze pøesnì do horní èásti branky a dala zapomenout na nepøíliš vydaøený ruský úvod. Zanedlouho se mohla nejlepší støelkynì sborné radovat znovu, zalekla se však své šance u brankovištì.

Zato Xenia Bejbakovová si poèínala o poznání lépe, s pukem se natlaèila pøed branku a rozzáøila èervené svìtlo za švýcarskou klecí. Rusko rázem ožilo, ale dalšího zásahu si i pøes slibné pøíležitosti nedoèkalo – 2:1. “Zaèali jsme výbornì, ale soupeøky poté dvìma zásahy otoèily skóre. To nás trošku rozhodilo, Rusky v zápase dokázaly potrestat všechny naše chyby,“ smutnila švýcarská obránkynì Stalderová.

Ve druhé èásti vyložených pøíležitostí výraznì ubylo, aktivnìjší byly však bezesporu Rusky. Spršce støel odolávala gólmanka Alderová jen do švýcarského oslabení, v nìmž se kotouèe zmocnila Ljudmila Bìljakovová. Sedmnáctiletá útoènice nahazovala pouze z úhlu puk na branku soupeøek a její slabá støela proklouzla za pøekvapenou brankáøkou až do sítì – 3:1.

Nabídnutou poèetní výhodu ale využil také švýcarský tým, který v prostøedním dìjství výraznìji zamìstnával ruskou brankáøku pouze výjimeènì. Lara Stalderová si však tentokrát sjela mezi kruhy a tvrdým pøíklepem propálila Monachovovou – 3:2.

Tøetí tøetina pøinesla pomìrnì svižný hokej. Švýcarky zlepšily svùj pohyb v útoèném pásmu, zásluhou Stalderové musela nìkolikrát do rozkleku Monachovová. Na druhé stranì se sama na brankáøku øítila Pavlovová, leè neuspìla.

Zlepšující se Švýcarsko ovšem kýžené vyrovnávací trefy nedocílilo, osm minut pøed koncem základní hrací doby trestuhodnì upadla brankáøka Alderová, jež se snažila sebrat kotouè z hole pøijíždìjící Jevgeniji Djupinové. Ta mìla posléze lehkou úlohu, èernou pryž pohodlnì zaslala do prázdné klece – 4:2.

Jevgenija Djupinová se z úspìšného zásahu mohla radovat také o chvilku pozdìji, její pøesná rána z pravého kruhu definitivnì pohøbila švýcarské nadìje. Pøesto se však svìøenkynì kouèe Schara radovaly z kontaktní trefy zásluhou Phoebe Stanzové, více ale Švýcarky nestihly – 5:2. "Hráli jsme mnohem lépe než vèera, dokázali jsme na první zápas proti Švýcarkám zapomenout. Také bylo dùležité, že jsme pomohli Ljubì (Bìljakovové - pozn. redakce) a koneènì se k ní støelecky pøidali. Máme z dnešního utkání velkou radost a zítra se budeme snažit uspìt znovu," prozradila dvoubranková støelkynì Djupinová.

Ohlasy trenérù

Dominik Schar (trenér Švýcarska): „Po støedeèním zápase jsme mohli prozkoumat ruskou hru. Dobøe jsme se na ni pøipravili, ale ze zaèátku jsme hráli trochu nervóznì, nevyužili naše šance a poté co šli Rusky do vedení už jsme nebyli tak jistí. Ve druhé a tøetí èásti jsme byli asi lepším týmem. Tvoøili jsme hru, ale soupeø rychle napadal naši rozehrávku a bylo tìžké se prosadit. Nicménì zítra máme další šanci na setrvání v elitní divizi.“

Alexander Uljankin (trenér Ruska): „Jsem dojatý, že jsme zápas zvládli. Už ve støedu jsme nebyli daleko od vítìzství, ale nevyšlo to. Podali jsme týmový výkon a holky mnohem lépe dodržovaly pokyny od nás trenérù. Utkání bylo psychicky velice nároèné."

 
Partneøi turnaje
Partner turnaje
Krátké zprávy
17.7.2012 - Veškeré informace o renomované sázkové kanceláøi Ladbrokes na jednom místì.

Bohatá nabídka sázkových pøíležitostí a atraktivní kurzy – to je DOXXbet.

Interwetten nabízí svým zákazníkùm širokou paletu sázkových možností a velice vysoké kurzy obohacené zajímavými bonusy.

Nejlepší informace o Bwin.com pospolu na jednom místì.
Nejlepší hráèi turnaje:
7.1.2012 - Nejlepší brankáøka turnaje: Franziska Alblová z Nìmecka.

Nejlepší obránkynì turnaje: Erin Ambroseová z Kanady.

Nejlepší útoènice turnaje: Alex Carpenterová z týmu USA.

Nejlepší hráèky
7.1.2012 - Za tým Kanady: Erin Ambroseová, Cydney Roeslerová, Cayley Mercerová. Za USA na turnaji: Alex Carpenterová, Anne Pankowská, Haley Skarupaová.
Nejlepší hráèky
7.1.2012 - Za tým Nìmecka byly vyhlášeny nejlepšími hráèkami: Anna-Maria Fiegertová, Kerstin Spielbergerová a Marie Delarbreová. Švédsko: Matildah Anderssonová, Michelle Löwenhielmová a Linnea Hedinová.
Zmìna v Pøerovì!
4.1.2012 - Protože zápas o 5. místo bude s èeskou úèastí, dochází ke zmìnám èasù páteèních utkání v Pøerovì. Od 15:00 se odehraje zápas skupiny o udržení. Èeské hráèky nastoupí k boji o 5. místo až v 19:00.
Facebook
 
 
 
Fotografie
 
 

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| 國際小學| 英國學校| International schools hong kong| 香港國際學校| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

QR code scanner| inventory management system| labelling| Kiosk| warehouse management|

拍片王 - 影片製作/video editing