Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
31.12.2011 | Lukáš Šonský

Pevná defenziva zajistila Finkám tøi body

P ø e r o v – Po kanadské kanonádì sledovali diváci na pøerovském zimním stadionu o poznání vyrovnanìjší podívanou. Ve druhém zápase zdolaly Finky nìmecké soupeøky 3:0. Severské družstvo držela po celých šedesát minut brankáøka Portnojová, která si pøipsala èisté konto.

 
 
 
Zápas è. 4  |  so 31.12.2011  |  17:00  |  Rozpis a výsledky
Finsko
3:0
Nìmecko
 
Tøetiny: 1:0, 1:0, 1:0
Finsko: Portnojová – Koivistová, Kilponenová, Valkajärviová, Uppgärdová, Lindholmová, Viitasuová, Tuovinenová, Merilänenová – Kotkaslahtiová, Ollikainenová, Vainionpääová, Rantanenová, Alanková, Suokková, Ritariová, Tulusová, Nuutinenová, Tanskanenová, Maamakiová.
Nìmecko: Fuchsová – Ujciková, Fiegertová, Wagnerová, Fritzová, Reimannová, Scheuerleinová, Bartschová, Voogová – Swikullová, Delarbreová, Spielbergerová, Haringerová, Seitzová, Engelová, Karpfová, Schmidová, Klugeová, Lubbertová, Bauerová, Gasdeová.
Branky a asistence: 17. Suokková (Rantanenová, Alanková), 33. Kilponenová (Alanková, Suokková), 48. Ollikainenová (Lindholmová, Koivistová).
Støely: 26:45 (8:24, 8:9, 10:12 ). Vylouèení: 7:4. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0.
Rozhodèí: Allen (USA) – Bednáøová (CZE), Fuchsel (DEN). Divákù: 700.

Fotogalerie

 

Komentáø

Druhé sobotní utkání pøerovské skupiny B pøineslo v úvodu vyrovnanou podívanou. Nìmky si s pøibývajícím èasem díky dvìma pøesilovým hrám vytvoøily drobnou pøevahu. Na první vìtší šanci však èekaly až do ètrnácté minuty, kdy Swikullová nebezpeènì operovala s kotouèem na holi u finského brankovištì.

Zato severský výbìr svoji následnou pøíležitost bezchybnì zužitkoval. Jenna Suokková doklepla nadvakrát kotouè za brankáøku Fuschovou. Vedení hráèek Suomi nedorovnala ani Spielbergová v závìru první èásti, jež míøila v poèetní pøevaze jen do pøesouvající se brankáøky – 1:0.

V prostøední tøetinì byly aktivnìjší Finky, Nuutinenová mohla navýšit náskok svého výbìru, ale po spolupráci se spoluhráèkou neuspìla. Modrobílí se ovšem radovali hned posléze, støela Anny Kilponenové od modré èáry zaplula až do sítì. Nìmecká brankáøka mìla zakrytý výhled a na letící kotouè nestihla reagovat – 2:0.

Nìmeckým hráèkám se poté pøíliš nedaøilo, jejich soupeøky peèlivì bránily vlastní pásmo. Za pevnou obranou vynikala také brankáøka Portnojová, která si ve svém území poèínala velmi pøesvìdèivì. V pøesilové høe hbitì máchla svoji lapaèkou po støele Karpfové. "Všechny zákroky byly pro mì dùležité. Jsem ráda, že jsem mohla èistým kontem pomoci týmu k dùležitým bodùm," prozdradila sedmnáctiletá gólmanka.

V úvodu závìreèné periody usilovaly Nìmky o kontaktní trefu, ale Spielbergová odmítla první nìmecký zásah na šampionátu, když jí kotouè v samostatném úniku utekl z hole. Naopak Finsko pøi dvojnásobné poèetní pøevaze udeøilo potøetí Suvi Ollikainenová teèovala letící kotouè z prostoru pøed brankovištìm do sítì, èímž dodala svému celku dvanáct minut pøed koncem základní hrací doby potøebný klid - 3:0.

Nìmecký výbìr se již na výraznìjší nápor nezmohl, do zdárného konce nevedla ani akce aktivní Delabreové, jež na konci svého prùniku narazila na vyrážeèku brankáøky. "Dnes se nám zápas pøíliš nevyvedl. V pøíštím zápase nás èeká Švýcarsko, tak snad se nám zadaøí,“ prozradila nìmecká útoènice.

Ohlasy trenérù

Juuso Toivola (trenér Finska): „První tøetina se nám tolik nepovedla, myslím si, že všichni byli nervózní. Mìli jsme navíc ètyøi hráèky nemocné. Ale ve druhé a tøetí tøetinì se podaøilo otoèit vývoj v náš prospìch. V zápase šlo o malièkosti, které rozhodovaly, ale myslím, že jsme bruslili lépe, hlavnì v posledních dvou tøetinách.“

Maritta Beckerová (trenérka Nìmecka): "Je to vždycky zvláštní pocit, hrát na ženském šampionátu do osmnácti let. Byly jsme na zápas dobøe pøipraveny a myslím, že naše první tøetina mebyla špatná. Hodnì jsme støíleli, ale neodkázali jsme se prosadit. Kdybychom skórovali, zápas by byl úplnì jiný. Mìli jsme pìtaètyøicet støel a Finsko jen šestadvacet, to je dùležitý bod. Dalším, byly pøesilové hry. Pokud by se nám podaøilo nìkterou promìnit, bylo by to lepší."

 
Partneøi turnaje
Partner turnaje
Krátké zprávy
17.7.2012 - Veškeré informace o renomované sázkové kanceláøi Ladbrokes na jednom místì.

Bohatá nabídka sázkových pøíležitostí a atraktivní kurzy – to je DOXXbet.

Interwetten nabízí svým zákazníkùm širokou paletu sázkových možností a velice vysoké kurzy obohacené zajímavými bonusy.

Nejlepší informace o Bwin.com pospolu na jednom místì.
Nejlepší hráèi turnaje:
7.1.2012 - Nejlepší brankáøka turnaje: Franziska Alblová z Nìmecka.

Nejlepší obránkynì turnaje: Erin Ambroseová z Kanady.

Nejlepší útoènice turnaje: Alex Carpenterová z týmu USA.

Nejlepší hráèky
7.1.2012 - Za tým Kanady: Erin Ambroseová, Cydney Roeslerová, Cayley Mercerová. Za USA na turnaji: Alex Carpenterová, Anne Pankowská, Haley Skarupaová.
Nejlepší hráèky
7.1.2012 - Za tým Nìmecka byly vyhlášeny nejlepšími hráèkami: Anna-Maria Fiegertová, Kerstin Spielbergerová a Marie Delarbreová. Švédsko: Matildah Anderssonová, Michelle Löwenhielmová a Linnea Hedinová.
Zmìna v Pøerovì!
4.1.2012 - Protože zápas o 5. místo bude s èeskou úèastí, dochází ke zmìnám èasù páteèních utkání v Pøerovì. Od 15:00 se odehraje zápas skupiny o udržení. Èeské hráèky nastoupí k boji o 5. místo až v 19:00.
Facebook
 
 
 
Fotografie
 
 

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| 國際小學| 英國學校| International schools hong kong| 香港國際學校| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

QR code scanner| inventory management system| labelling| Kiosk| warehouse management|

拍片王 - 影片製作/video editing