Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
1.1.2012 | Ondøej Kubát

Nadšenì bojující Švýcarky si v pøestøelce poradily s Finkami

P ø e r o v - Zajímavou pøestøelku pøineslo úvodní utkání druhého dne skupiny B na svìtovém šampionátu hokejistek do 18 let v Pøerovì. Finky sice v utkání dvakrát vedly a za stavu 2:3 dokázaly srovnat, Švýcarky ale nadšeným výkonem dokázaly skóre otoèit. Po vítìzství v pomìru 5:3 tak získaly první body na turnaji.

 
 
 
Zápas è. 6  |  ne 1.1.2012  |  15:00  |  Rozpis a výsledky
Finsko
3:5
Švýcarsko
 
Tøetiny: 2:1, 1:4, 0:0
Finsko: Portnojová – Koivistová, Kilponenová, Valkjärviová, Uppgärdová, Lindholmová, Viitasuová, Tuovinenová, Meriläinenová – Kotkaslahtiová, Ollikainenová, Valkamaová, Rantanenová, Alanková, Suokková, Ritariová, Tulusová, Nuutinenová, Tanskanenová, Vainionpääová, Maamäkiová.
Švýcarsko: Alderová – Staigerová, Altmannová, Wuttkeová, Gublerová, Hofstetterová, Willinerová, Abgottsponová, Scheurerová – Eggimannová, Daleová, Stanzová, Rueggová, Waidacherová, Biglerová, Desboeufsová, Lehnerová, Poschungová, Ciprianiová.
Branky a asistence: 9. Ritariová (Kotkaslahtiová), 14. Rantanenová (Alanková, Koivistová), 27. Kotkaslahtiová (Kilponenová, Tulusová) – 13. Stanzová (Daleová), 22. Waidacherová (Stalderová, Rueggová), 25. Stanzová (Waidacherová, Scheurerová), 38. Stanzová (Scheurerová, Stalderová), 40. Wuttkeová (Waidacherová).
Støely: 33:50 (10:13, 13:23, 10:14 ). Vylouèení: 5:6. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0.
Rozhodèí: Gage – Bednáøová, Schipper-Poeteray. Divákù: 850.

Fotogalerie

 

Komentáø

Po vyrovnaném úvodu, ve kterém Finky nevyužily poèetní výhodu, se skóre poprvé mìnilo až v deváté minutì. Po pøesné pøihrávce Kotkaslahtiové z levého rohu se u zadní tyèe prosadila nedùslednì pokrytá Emma Ritariová.

Švýcarky se ovšem nenechaly zahanbit. Nejprve sice spálily dvì velké pøíležitosti, necelých osm minut pøed první sirénou ale srovnaly. Gólmanka Seveøanek Portnojová neudržela støelu Daleové a hbitá Phoebe Stanzová zakonèovala zblízka do poloprázdné.

Stav 1:1 vydržel jen nìkolik vteøin. Prakticky hned po buly se podaøilo finskému týmu vyšachovat rychlými pøihrávkami švýcarskou defenzivu a støílející Anni Rantanenová už mìla lehkou pozici.

K obrovské radosti švýcarských hokejistek i fanouškù bylo hned po minutì ve druhé periodì znovu srovnáno. Od modré vystøelila Stalderová, puk se odrazil od Isabel Waidacherové a zamíøil si to pøímo do sítì.

A to nebylo vše. Za další ètyøi minuty se po pravém køídle protáhla Phoebe Stanzová a prudkým bekhendem poslal poprvé v zápase svùj tým do vedení. Hned po buly mohla srovnat Tulusová, ale svùj nájezd zakonèila jen nepøesným bekhendovým blafákem.

Finky to nemrzelo dlouho. V následnì dvojnásobné poèetní výhodì se pøeci jen doèkaly branky na 3:3. Kilponenová pálila od modré, Venla Kotkaslahtiová puk zastavila na hranici brankovištì a neomylnì ho poslala za bezmocnou Alderovou.

Pøestøelka pokraèovala i nadále. Ještì do pøestávky si Švýcarky vzaly vedení zpìt na svou stranu. V pøesilové høe protlaèila puk do sítì z bezprostøední blízkosti Phoebe Stanzová, která tak zkompletovala svùj hattrick. „Vstøelit hattrick na mistrovství svìta bylo úžasné, zároveò jsem si oddechla, protože jsem se koneènì prosadila. Tvrdá práce pøi pøípravì na šampionát se mi vyplatila,“ usmívala se po utkání Stanzová. Vteøinu pøed sirénou pøidala pátý gól ránou z první z kruhu Selina Wuttkeová.

Ve tøetí èásti už Finky ani pøes enormní snahu nedokázaly klání zdramatizovat, Švýcarky tak nakonec dokráèely ke tøem bodùm. „Byl to tìžký zápas, hrály jsme s Finskem tøi pøípravné duely, a všechny jsme prohrály. Ovšem teï se hrálo naostro a zvítìzily jsme,“ radovala se autorka tøí švýcarských branek Phoebe Stanzová.

„Jsem naštvaná, protože jsme prohrály. Ale budeme dál bojovat. Šance jsme ale nìjaké mìly, pøíštì je musíme promìòovat,“ smutnila støelkynì druhé finské branky Venla Kotkaslahtiová.

Ohlasy trenérù

Juuso Toivola (trenér Finska): “Švýcarsko bylo lepší, soupeø lépe bruslil a chtìl více vyhrát. Pár našich hráèek nebylo úplnì zdravotnì v poøádku, mìly støevní potíže. Na to se ale nemùžeme vymlouvat.“

Dominik Schar (trenér Švýcarska): “Zápas byl velice vyrovnaný a my jsme za výhru rádi, protože ve tøech prosincových pøípravných utkáních jsme s nimi pokaždé prohráli. Utkání bylo také obtížné, jelikož Finky mají tøi velice dobré formace. Tøi body urèitì oceníme, jelikož nám pomohou v celkovém poøadí turnaje.“

 
Partneøi turnaje
Partner turnaje
Krátké zprávy
17.7.2012 - Veškeré informace o renomované sázkové kanceláøi Ladbrokes na jednom místì.

Bohatá nabídka sázkových pøíležitostí a atraktivní kurzy – to je DOXXbet.

Interwetten nabízí svým zákazníkùm širokou paletu sázkových možností a velice vysoké kurzy obohacené zajímavými bonusy.

Nejlepší informace o Bwin.com pospolu na jednom místì.
Nejlepší hráèi turnaje:
7.1.2012 - Nejlepší brankáøka turnaje: Franziska Alblová z Nìmecka.

Nejlepší obránkynì turnaje: Erin Ambroseová z Kanady.

Nejlepší útoènice turnaje: Alex Carpenterová z týmu USA.

Nejlepší hráèky
7.1.2012 - Za tým Kanady: Erin Ambroseová, Cydney Roeslerová, Cayley Mercerová. Za USA na turnaji: Alex Carpenterová, Anne Pankowská, Haley Skarupaová.
Nejlepší hráèky
7.1.2012 - Za tým Nìmecka byly vyhlášeny nejlepšími hráèkami: Anna-Maria Fiegertová, Kerstin Spielbergerová a Marie Delarbreová. Švédsko: Matildah Anderssonová, Michelle Löwenhielmová a Linnea Hedinová.
Zmìna v Pøerovì!
4.1.2012 - Protože zápas o 5. místo bude s èeskou úèastí, dochází ke zmìnám èasù páteèních utkání v Pøerovì. Od 15:00 se odehraje zápas skupiny o udržení. Èeské hráèky nastoupí k boji o 5. místo až v 19:00.
Facebook
 
 
 
Fotografie
 
 

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| 國際小學| 英國學校| International schools hong kong| 香港國際學校| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

QR code scanner| inventory management system| labelling| Kiosk| warehouse management|

拍片王 - 影片製作/video editing