Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
1.1.2012 | Lukáš Šonský

Kanaïanky znovu splnily roli favorita, Nìmkám nadìlily šest branek

P ø e r o v - Kanadský tým si bez problému pohrál se svými soupeøkami také ve svém druhém utkání na šampionátu. Nìmky sice silnìjším sokyním stateènì vzdorovaly, ale zámoøský celek pøesto zápas ovládl. Nìmecký výbìr držela i pøes nelichotivý výsledek po celých šedesát minut brankáøka Francizska Alblová.

 
 
 
Zápas è. 8  |  ne 1.1.2012  |  19:00  |  Rozpis a výsledky
Nìmecko
0:6
Kanada
 
Tøetiny: 0:1, 0:1, 0:4
Nìmecko: Alblová – Ujciková, Fiegertová (C), Wagnerová, Fritzová, Reimannová, Scheuerleinová, Bartschová, Voogová – Swikullová, Delarbreová, Spielbergerová – Haringerová, Seitzová, Engelová – Karpfová, Schmidová, Klugeová – Lubbertová, Bauerová, Gasdeová.
Kanada: Chuliová – Crossleyová, Ambroseová (C), Krzyzaniaková, Frazerová, Richardsonová, Roeslerová, Krauseová – Clarková, Woodsová, Sowchuková – Staceyová, Dufaultová, Mercerová – Brykaliuková, Kohlerová, MacAulayová – Lefortová, Conneryová, Duboisová – Capizzanová.
Branky a asistence: 10. Woodsová (Clarková), 35. Staceyová (Ambroseová), 45. Ambroseová (Dufaultová), 46. Roeslerová, 51. Duboisová (MacAulayová, Woodsová), 55. Kohlerová (Mercerová).
Støely: 18 (2:30, 6:22, 10:28 ). Vylouèení: 5:6. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1.
Rozhodèí: Ugajin – Cerhit, Štefková. Divákù: 1157.

Fotogalerie

 

Komentáø

Kanaïanky vstupovaly do zápasu proti Nìmecku v roli jasného favorita, což potvrzovaly již od úvodních chvil. Ve dvojnásobné poèetní pøevaze zámoøského celku nastøelila Staceyová tyè. Hráèky s javorovým listem na hrudi pøetavily svùj drtivý tlak ve vedoucí branku v desáté minutì, Tailor Woodsová trefila z levé strany pøesnì nad lapaèku brankáøky – 1:0.

Gólmanka Alblová posléze zachránila svùj výbìr od další inkasované branky, když zmaøila šanci pøed brankou operující Sowchukové. Sedmnáct vteøin pøed koncem první èásti doby mohla kanadské vedení navýšit Duboisová, ale puk se po její støele zastavil jen nìkolik centimetrù pøed brankovou èarou.

V první polovinì prostøedního dìjství držely Nìmky se silnìjšími sokynìmi krok. Kanadský tým se na rozdíl od první tøetiny nedostával tak snadno do útoèného pásma. Pøesto musela být Alblová na pozoru, nadvakrát sebrala šanci Kohlerové.

Nìmecký tým o sobì dal výraznìji vìdìt pøi poèetní pøevaze pìti proti tøem, ve které se poprvé výraznìji zapotila také Chuliová. Všechny støelecké pokusy ale zlikvidovala, na druhé stranì naopak zametla odražený kotouè za brankovou èáru Laura Staceyová, èímž stanovila skóre po ètyøiceti minutách hry – 2:0. "V první a druhé tøetinì nás po celou dobu držela brankáøka. Poté už jsme byly trošku vyèerpané," prozradila nìmecká útoènice Delarbrerová.

V poslední èásti již stateènì bojující Nìmky odpadly. Erin Ambroseová poslala kotouè do sítì z pozice pøed brankovištìm. Za necelou minutu vedla Kanada už o ètyøi branky, Cydney Roeslerová trefila bekhendem pøesnì pod víko – 4:0.

Deset minut pøed koncem základní hrací doby se výstavním zákrokem blýskla Alblová, která zastavila prùnik Dufalutové. Následnì ovšem znovu inkasovala, gólovou radost pøed slušnì zaplnìným hledištìm si užila také Catherine Duboisová, jež namíøila kotouè do sítì z prostoru mezi kruhy – 5:0.

Šestý høebíèek do nìmecké rakve posléze zatloukla Rebecca Kohlerová, která po akci spoluhráèky dorazila èernou pryž do sítì a peèetila vítìzství svého výbìru – 6:0.

Ohlasy trenérù

Maritta Beckerová (trenérka Nìmecka): "Každý zápas na mistrovství svìta je speciální a obzvláštì proti takovému soupeøi, jako je Kanada. Takže jsme hráèkám øekli, že musí bojovat jako lvice. S výkonem jsme spokojeni. Byla to døina, ale brankáøka nám chytala výbornì. Kanada nás hodnì pøestøílela, což jsme oèekávali. Snažili jsme se, ale vyrovnat se Kanadì v poètu støel je obtížné."

Pierre Alain (trenér Kanady): "Byli jsme støelecky aktivnìjší, ale myslím si, že brankáøka Nìmecka chytala velmi dobøe. Opravdu jí to šlo, èímž držela nadìje týmu až do tøetí tøetiny. V poslední èásti jsme bruslili lépe, než v první a ve druhé tøetinì. Oèekávám, že v pøíštím zápase budeme aktivnìjší už od prvních minut."

 
Partneøi turnaje
Partner turnaje
Krátké zprávy
17.7.2012 - Veškeré informace o renomované sázkové kanceláøi Ladbrokes na jednom místì.

Bohatá nabídka sázkových pøíležitostí a atraktivní kurzy – to je DOXXbet.

Interwetten nabízí svým zákazníkùm širokou paletu sázkových možností a velice vysoké kurzy obohacené zajímavými bonusy.

Nejlepší informace o Bwin.com pospolu na jednom místì.
Nejlepší hráèi turnaje:
7.1.2012 - Nejlepší brankáøka turnaje: Franziska Alblová z Nìmecka.

Nejlepší obránkynì turnaje: Erin Ambroseová z Kanady.

Nejlepší útoènice turnaje: Alex Carpenterová z týmu USA.

Nejlepší hráèky
7.1.2012 - Za tým Kanady: Erin Ambroseová, Cydney Roeslerová, Cayley Mercerová. Za USA na turnaji: Alex Carpenterová, Anne Pankowská, Haley Skarupaová.
Nejlepší hráèky
7.1.2012 - Za tým Nìmecka byly vyhlášeny nejlepšími hráèkami: Anna-Maria Fiegertová, Kerstin Spielbergerová a Marie Delarbreová. Švédsko: Matildah Anderssonová, Michelle Löwenhielmová a Linnea Hedinová.
Zmìna v Pøerovì!
4.1.2012 - Protože zápas o 5. místo bude s èeskou úèastí, dochází ke zmìnám èasù páteèních utkání v Pøerovì. Od 15:00 se odehraje zápas skupiny o udržení. Èeské hráèky nastoupí k boji o 5. místo až v 19:00.
Facebook
 
 
 
Fotografie
 
 

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| 國際小學| 英國學校| International schools hong kong| 香港國際學校| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

QR code scanner| inventory management system| labelling| Kiosk| warehouse management|

拍片王 - 影片製作/video editing