Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
3.1.2012 | Lukáš Šonský

Kanaïanky proti Finsku znovu dominovaly a postupují z prvního místa

P ø e r o v – Kanadské hokejistky si s chutí zastøílely také v posledním zápase základní skupiny B, ve kterém zaslaly do finské sítì sedm pukù a pohodlnì si doklouzaly pro další tøíbodové vítìzství. Brankáøka zámoøského celku Emerance Maschmeyerová si v zápase pøipsala èisté konto.

 
 
 
Zápas è. 12  |  út 3.1.2012  |  19:00  |  Rozpis a výsledky
Kanada
7:0
Finsko
 
Tøetiny: 3:0, 2:0, 2:0
Kanada: Maschmeyerová – Ambroseová (C), Krauseová, Crossleyová, Frazerová, Richardsonová, Krzyzaniaková, Roeslerová – Lefortová, Mercerová, Kohlerová – Staceyová, Dufaultová, Conneryová – Clarková, Woodsová, Sowchuková – Capizzanová, MacAulayová, Duboisová – Brykaliuková.
Finsko: Ranneová – Koivistová, Kilponenová (C), Valkajärviová, Uppgärdová, Lindholmová, Viitasuová, Tuovinenová, Meriläinenová – Kotkaslahtiová, Ollikainenová, Valkamaová – Rantanenová, Alanková, Suokková – Ritariová, Tulusová, Nuutinenová – Tanskanenová, Vainionpääová, Maamäkiová.
Branky a asistence: 6. Conneryová (Dufaltová), 10. Clarková, 11. Staceyová (Dufaultová), 32. Kohlerová (Crossleyová, Mercerová), 40. Dufaultová (Conneryová, Krzyzaniaková), 44. Lefortová (Crossleyová, Mercerová), 49. Roeslerová (Dufaultová).
Støely: 95:10 (33:2, 35:4, 27:4 ). Vylouèení: 2:9. Využití: 2:0. V oslabení: 0:0.
Rozhodèí: Nelibová – Bendáøová, Connoly. Divákù: 2300.

Fotogalerie

 

Komentáø

Oba celky mìly již pøed úvodním vhazováním zajištìnou vstupenku do bojù o medailové umístìní. Zatím nejvyšší divácká návštìva mistrovství však i pøesto sledovala vcelku svižnou podívanou, ve které dle prvotních pøedpokladù dominovaly Kanaïanky. "Atmosféra v hale byla parádní. Za pìt let co trénuji ženský mládežnický tým jsem ještì nic podobného nezažil," rozplýval se kouè Seveøanek Juuso Toivola.

Finský tým sice v prvních minutách úspìšnì odrážel nápor soupeøek, ale favorizovaný celek se pøeci jen dokázal brzy prosadit.

Nicole Conneryová zaslala z hranice brankovištì odražený kotouè do poloodkryté klece a dodala na èepele zámoøského výbìru potøebný klid. Zanedlouho se hráèky s javorovým listem na hrudi radovaly podruhé. V závaru pøed modrým pùlkruhem se nejlépe zorientovala Emily Clarková, jež obkroužila finskou klec a zasunula kotouè k pravé tyèi – 2:0.

Seveøanky si v prvním dìjství pøipsaly pouze dva støelecké pokusy z dálky, naopak Kanada neustále své sokynì trápila ve vlastním pásmu. Tøetí zásah pøidala Laura Staceyová, která nadvakrát doklepla svoji støelu za záda Ranneové – 3:0.

Druhá èást se od pøedchozího dìjství výraznìji nelišila, finská gólmanka mìla stále plné ruce práce. Kanada své soupeøky jednoznaènì pøehrávala. Slibnou pøíležitost spálila Staceyová, která se prosmýkla až k brance. Svùj nápor pøetavily hráèky ze zámoøí ve ètvrtý úder až pøi nabídnuté pøesilovce, kdy Rebecca Kohlerová neomylnì zacílila z pozice u tyèe – 4:0.

Zásluhou Rantanenová se probudila také finská èást hledištì. Útoènice ze severu totiž nadìjnì vystøelila na kanadskou branku, což byl do této chvíle v prostøedním dìjství takøka nevídaný jev. "Je vždycky tìžké podat dobrý výkon v zápase, v nìmž jde na brankáøku tak málo støel," prozradila gólmanka Maschmeyerová. Kanaïanky se poté znovu radovaly padesát vteøin pøed druhou sirénou, Meghan Dufaultová operovala v rozhodující chvíli na správném místì – 5:0.

Již v úvodu závìreèné dvacetiminutovky využil aktivnìjší výbìr další pøesilovou hru. Satan Lefortová usmìrnila støelu spoluhráèky od modré èáry do sítì. Ranneová lovila èernou pryž ze své branky také o chvilku pozdìji. Cydney Roeslerové tvrdou ranou pøišpendlila kotouè za pomoci brankové konstrukce pøesnì pod bøevno – 7:0.

V samém závìru mohla kanadskou nadvládu zmírnit Suokková, jež se prodrala až pøed branku soupeøek. Svoji støelu ovšem otøela pouze o pravou tyè, èímž zajistila brankáøce Mascmeyerové první èisté konto na šampionátu.

Ohlasy trenérù

Pierre Alain (trenér Kanady): "Zaèali jsme velmi dobøe. Myslím si, že jsme se hodnì zlepšili v ofenzivì, vytvoøili jsme si spoustu dobrých útokù. Po nìkolik minut ve druhé tøetinì jsme byli trochu pomalejší, ale ve zbytku zápasu už to bylo znovu lepší. Díky našemu zlepšení jsem hodnì šastný, ale musíme být dùraznìjší v pøedbrankovém prostoru, abychom se ještì èastìji prosazovali. Dnes jsem pracovali tvrdì témìø celý zápas."

Juuso Toivola (trenér Finska): "Byla to døina, Kanada byla lepší a zvítìzila zaslouženì. Ale pro nás byl tento zápas velkou zkušeností, díky podobným duelùm mùžeme zlepšovat naši hru a postupnì se posouvat stále výš."

 
Partneøi turnaje
Partner turnaje
Krátké zprávy
17.7.2012 - Veškeré informace o renomované sázkové kanceláøi Ladbrokes na jednom místì.

Bohatá nabídka sázkových pøíležitostí a atraktivní kurzy – to je DOXXbet.

Interwetten nabízí svým zákazníkùm širokou paletu sázkových možností a velice vysoké kurzy obohacené zajímavými bonusy.

Nejlepší informace o Bwin.com pospolu na jednom místì.
Nejlepší hráèi turnaje:
7.1.2012 - Nejlepší brankáøka turnaje: Franziska Alblová z Nìmecka.

Nejlepší obránkynì turnaje: Erin Ambroseová z Kanady.

Nejlepší útoènice turnaje: Alex Carpenterová z týmu USA.

Nejlepší hráèky
7.1.2012 - Za tým Kanady: Erin Ambroseová, Cydney Roeslerová, Cayley Mercerová. Za USA na turnaji: Alex Carpenterová, Anne Pankowská, Haley Skarupaová.
Nejlepší hráèky
7.1.2012 - Za tým Nìmecka byly vyhlášeny nejlepšími hráèkami: Anna-Maria Fiegertová, Kerstin Spielbergerová a Marie Delarbreová. Švédsko: Matildah Anderssonová, Michelle Löwenhielmová a Linnea Hedinová.
Zmìna v Pøerovì!
4.1.2012 - Protože zápas o 5. místo bude s èeskou úèastí, dochází ke zmìnám èasù páteèních utkání v Pøerovì. Od 15:00 se odehraje zápas skupiny o udržení. Èeské hráèky nastoupí k boji o 5. místo až v 19:00.
Facebook
 
 
 
Fotografie
 
 

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| 國際小學| 英國學校| International schools hong kong| 香港國際學校| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

QR code scanner| inventory management system| labelling| Kiosk| warehouse management|

拍片王 - 影片製作/video editing