/ - aktuální zprávy cs Copyright (c) 2016 eSports.cz, s.r.o. /znaky/.gif / MS navštívilo celkem témìø 17500 divákù, nejvíce v historii /clanek.asp?id=107 Tisková zpráva - Mistrovství svìta žen do osmnácti let, které hostila ve dnech 31. prosince 2011 – 7. ledna 2012 Èeská republika, vytvoøilo nový rekord v návštìvnosti tìchto turnajù. Celkem ho navštívilo 17 480 divákù. Ve srovnání s dosavadním prùmìrem ženských šampionátù v této vìkové kategorii byla návštìvnost více než trojnásobná, ve srovnání s pøedchozím mistrovstvím svìta ve Stockholmu více než pìtinásobná. 8.1.2012 //foto/top/divaci_prerov2_top.jpg /clanek.asp?id=107 Pierre Alain: The players know if you are nervous /clanek.asp?id=106 Marek Kratochvíl - The head coach of Canada, Pierre Alain, came, saw and won. He came to Moravia for the gold medal with his team full of the best Canadian female players under 18, so he has a reason to be pleased after winning the final game. "It is always important to win for Canada, it is our main goal," says the coach, who won the second gold medal in last three years with his team. 8.1.2012 /../foto/pierre_alain.jpg /clanek.asp?id=106 Pierre Alain: Když jste nervózní, hráèky to na vás poznají /clanek.asp?id=105 Pavel Hrdina - Hlavní trenér Kanady Pierre Alain pøišel, vidìl a zvítìzil. Se svým týmem nejlepších kanadských hokejistek do 18 let si pøiletìl na Moravu pro zlaté medaile, takže má po vyhraném finále dùvod ke spokojenosti. „Pro Kanadu je vždy dùležité vyhrát, je to náš hlavní cíl,“ øíká trenér, který se svým týmem získal už druhou zlatou medaili za poslední tøi roky. 8.1.2012 //foto/pierre_alain.jpg /clanek.asp?id=105 Canada wins gold! /clanek.asp?id=104 Derek OBrien - Despite being outshot 28-16, Canada got brilliant goaltending from Emerance Maschmeyer and beat their arch-rivals, the United States, 3-0 in the tournament final. Offensively, they got a goal and an assist from Alexis Crossley and Sarah Lefort. The two teams have met in all five tournament finals, this being the second win for Canada. 7.1.2012 /../foto/top/usa_can_top.jpg /clanek.asp?id=104 Zlato pro Kanaïanky! Ve finále porazily Spojené státy 3:0 /clanek.asp?id=103 Lucie Štìrbová - Z l í n - Zlato na svìtovém šampionátu vybojovaly hráèky Kanady. Ty v zámoøském finále porazily obhájkynì titulu ze Spojených státù 3:0. Dvì branky padly už v první tøetinì a Amerièankám se nepodaøilo ani pøes drtivý tlak v tøetí èásti ztrátu smazat. Naopak kanadské zlato pojistila tøetí brankou v 56. minutì v pøesilové høe Cydney Roeslerová. 7.1.2012 //foto/top/usa_can_top.jpg /clanek.asp?id=103 Rusky zùstávají v elitní skupinì, Švýcarsko sestupuje /clanek.asp?id=102 Lukáš Šonský - P ø e r o v – Rozhodující zápas boje o udržení mezi elitou pøinesl vcelku vyrovnanou podívanou. Rusky si v první èásti vypracovaly dvoubrankový náskok. Švýcarské hráèky sice dokázaly nepøíznivý stav dorovnat, ale v následném prodloužení sborné podlehly. Rozhodující branku vstøelila Valerija Pavlovová. 7.1.2012 //foto/top/svy-rus-web3.jpg /clanek.asp?id=102 The Russians will stay among the elite teams, Switzerland will descend /clanek.asp?id=101 Marek Kratochvíl - P r e r o v – There was a final battle of the relegation round planned on Saturday in Prerov. The Russians took the lead early, but the Swiss managed to equalize in the second period. It was a though battle, which decided the late goal in the overtime from the stick of Pavlova, who sent the Swiss into the first division. 7.1.2012 /../foto/top/svy-rus-web3.jpg /clanek.asp?id=101 Bronze for Sweden /clanek.asp?id=100 Derek OBrien - The Germans got the early lead in the bronze medal game, but after carrying the play for some time, the Swedes finally tied the game halfway through the second. In the third period, it was all Sweden, as they skated to a 4-1 victory. It is Sweden´s third bronze medal in the last four U18 Women´s World Championships. 7.1.2012 /../foto/top/swe_ger_top2.jpg /clanek.asp?id=100 Bronzové medaile pro Švédsko! /clanek.asp?id=99 Filip Bazala - Z l í n - Souboj o bronzové medaile svedly ve Zlínì Švédky s Nìmkami. V úvodu se dostaly do vedení Nìmky, ale v dalších tøetinách pøelily hráèky Tre Kronor na svoji stranu pøevahu a nastøílely další branky, které jim pøinesly bronz. Vítìznou branku zápasu vstøelila ve 47. minutì Michelle Löwenhielmová. Švédsko tøetí místo obsadilo právem, jelikož mimo USA a Kanadu pøemožitelky nenašly. 7.1.2012 //foto/top/swe_ger_top2.jpg /clanek.asp?id=99 Turnaj vrcholí, souboje o medaile jsou tady! /clanek.asp?id=98 Filip Bazala - Z l í n - Týden utekl jako voda a už zde máme medailové souboje. První se odehraje ve tøi hodiny, kdy se utká Nìmecko se Švédskem. V 17:00 se zaène rozuzlení v boji o záchranu mezi Ruskem a Švýcarskem. V podveèer v 19:00 se v PSG arénì ve Zlínì odehraje finále mezi tradièními soupeøi USA vs. Kanada. Všechny zápasy budou velmi vyrovnané a vidìt je bude urèitì stát za to. 7.1.2012 /foto/top/top_psg_arena.jpg /clanek.asp?id=98