Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

Diskusní fórum


Diskusní fórum bylo po skonèení šampionátu uzavøeno.

 
 
Radek  | 8.1.2012, 00:08
OK, tak se zeptám ještì jednou. Proè teda to Skopi tady rozmazává? Byl na MS snad poøadatel nebo securiák? Nebo žije v domnìní, že je øeditel zemìkoule a musí komentovat i vìci, po kterých je mu prd? Spíš asi ta tøetí možnost co?
michal  michalevym@gmail.com | 8.1.2012, 00:02
to Radek: já u toho byl a opravdu se ten novináø choval jak hovado. Chtìl rozhovor s Ruskama, jenže místo aby nìkomu øekl, zaèal organizátorùm nadávat, jak je možné, že nikdo z Rusù nepøišel, že na to mají podle regulí IIHF právo atd....pøitom novináøi ani neumìli rusky, takže hráèka nakonec pøišla a rozhovor stejnì nemìli
Lades  ladikk@centrum.cz | 7.1.2012, 23:58
jak na nìho prosím tì plival?? to že napsal,že nemá jezdit? Když nadával na organizátory? víš jak se ten novináø choval,tøeba to byl arogantní kok*t,kterej si to zasloužil. Ale tak mùžem se tu dohadovat o ho*nì a stejnì si budem mlet každé svý.
Radek  | 7.1.2012, 23:55
Asi tak nìjak. Skopimu je po tom houbelec, jestli nìkdo na rozhovor nìkomu pøišel nebo ne. Navíc že napíše èlánek o juniorech z nìj nedìlá machra, aby tady mohl na ostatní plivat, že nìjaký novináø nemusel jezdit a obešli bychom se bez nìj.
michal  michalevym@gmail.com | 7.1.2012, 23:51
pøesnì, nádherný zápas ze strany Kanady, atmosféra tvoøená skupinkou Pøerovákù + Finkami, které se v Pøerovì nauèili co je to fandìní :D
Tomáš-MEO  | 7.1.2012, 23:48
Lades: Nìjak mi uniká proè to tady teda Skopalík vùbec rozmazává že nìkdo nìkomu nepøišel na rozhovor. To se tak moc stará o jiné? Pak se nedivte že lidi na nìj nadávají Smajlík
Bochny  | 7.1.2012, 23:46
finále:hokej pìknej nahoru dolù,akorát ta atmosféra chybìla aspoò tech málo pøerovákù co sme tam byli sme udìlali kanaïankám kulisu.
Lades  ladikk@centrum.cz | 7.1.2012, 23:42
já neøíkám,že jsem pro nì nìco udìlal,ale proè teda do nìj reješ? jen proto,že napsal,že se jeden novináø naštval,že mu nepøišla hráèka hned na rozhovor??
Radek  | 7.1.2012, 23:40
Já pro tyto stránky neudìlal nic. Ovšem ty také a pan Skopi jakbysmet. Tímto je vìc uzavøená.
Lades  ladikk@centrum.cz | 7.1.2012, 23:31
On kritizuje jednoho konkretního,který se nasral,že mu nedošla hráèka na rozhovor. Stejnou otázku pokládám tobì,co tys udìlal pro tyhle stránky Radku?
Radek  | 7.1.2012, 23:28
Chtìl bych se zeptat pana Skopiho, co udìlal pro tyto oficální stránky MS, že tady kritizuje novináøe?
Lades  ladikk@centrum.cz | 7.1.2012, 23:28
Jestli dobøe ètu na iihf.com tak maïarky Smajlík
šobik  RAZOR20@seznam.cz | 7.1.2012, 23:24
Lidi,nevíte kdo postupuje na úkor švýcarek?
RvP  dejf-sablo@seznam.cz | 7.1.2012, 23:22
Dneska ve zlínì dìlalo jakš takš atmosféru skupinka lidí z Pøerova hráèky Finska a Švýcarska, zbytku se jaksi nechtìlo fandit..
Jaroslav Hudec  | 7.1.2012, 23:21
Pane Skopalík, chápu, že vy prostì musíte být za každou cenu všude vidìt, ale prosím, nedìlejte tady Pøerovu ostudu. Pokud vím, tak nemáte žádné oprávnìní usmìròovat lidi, že by se nìkdo bez nìkoho obešel a že nìkdo nemìl jezdit. Díky
Lades  ladikk@centrum.cz | 7.1.2012, 23:18
p*del je sprosté slovo? že to píše obsahuje nevhodné znaky?
Lades  ladikk@centrum.cz | 7.1.2012, 23:17
Skopi pozor na slova,aby tì zase neobviòovali z vlezdoøitilezectví a tiše nezávidìli. Smajlík
Skopi  cendaslavia2@seznam.cz | 7.1.2012, 22:25
Michal: A pokud seš jeden z tìch novináøù co se cítili dotèeni tak jsi sem vùbec nemusel jezdit. My bysme se bez tebe tady obešli. A ten dotyènej mùže být jen rád, že sem ho neslyšel...
Skopi  cendaslavia2@seznam.cz | 7.1.2012, 22:14
Michal: Nemáš pravdu. Není to pravidlem, ale fotografové a novináøi èekají na hráèe až dvì hodiny. A je to z toho dùvodu, protože øíkají, že my jsme tu pro hráèe a ne hráèi pro nás...
Pavel  | 7.1.2012, 22:10
to Michal: a ty to víš jak?
 
Pro fanoušky
  1. Ubytování
  2. Diskusní fórum
  3. Ptejte se organizaèního výboru
  4. Facebook
Partneøi turnaje
Partner turnaje
Krátké zprávy
17.7.2012 - Veškeré informace o renomované sázkové kanceláøi Ladbrokes na jednom místì.

Bohatá nabídka sázkových pøíležitostí a atraktivní kurzy – to je DOXXbet.

Interwetten nabízí svým zákazníkùm širokou paletu sázkových možností a velice vysoké kurzy obohacené zajímavými bonusy.

Nejlepší informace o Bwin.com pospolu na jednom místì.
Nejlepší hráèi turnaje:
7.1.2012 - Nejlepší brankáøka turnaje: Franziska Alblová z Nìmecka.

Nejlepší obránkynì turnaje: Erin Ambroseová z Kanady.

Nejlepší útoènice turnaje: Alex Carpenterová z týmu USA.

Nejlepší hráèky
7.1.2012 - Za tým Kanady: Erin Ambroseová, Cydney Roeslerová, Cayley Mercerová. Za USA na turnaji: Alex Carpenterová, Anne Pankowská, Haley Skarupaová.
Nejlepší hráèky
7.1.2012 - Za tým Nìmecka byly vyhlášeny nejlepšími hráèkami: Anna-Maria Fiegertová, Kerstin Spielbergerová a Marie Delarbreová. Švédsko: Matildah Anderssonová, Michelle Löwenhielmová a Linnea Hedinová.
Zmìna v Pøerovì!
4.1.2012 - Protože zápas o 5. místo bude s èeskou úèastí, dochází ke zmìnám èasù páteèních utkání v Pøerovì. Od 15:00 se odehraje zápas skupiny o udržení. Èeské hráèky nastoupí k boji o 5. místo až v 19:00.
Facebook
 
 
 
Fotografie