Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

Diskusní fórum


Diskusní fórum bylo po skonèení šampionátu uzavøeno.

 
 
pepa maley..  | 9.1.2012, 03:16
Smajlík Smajlík zlité Jacky vidìl šecko po slifce dvakrá..
RvP  dejf-sablo@seznam.cz | 8.1.2012, 20:27
Niner: jojo, s Švycarskem máte pravdu, ale s Finkama jsme se tam bavili a odjíždìly až dnes ráno z Pøerova. A s tou vlnou to bylo komicky no, aspon jsme si pomáhali ukazováním rukou, kudy by mohl vlna jet. :D Jen hráèky ostatních týmù, zvedli ten zadek když už nikdo...
Šlaušek  | 8.1.2012, 20:07
Udìlal jsem si statistiku návštìvnosti, která hovoøí jasnì pro Pøerov. Tím se ale nechci dostat zpìt do hádek, které provázeli celé MS. Nejdøív jsem to nechtìl nikam dávat, ale když už jsem si dal tu práci, tak to sem pøece jen mrsknu. Mùžete si to stáhnout odtud: http://www.uloz.to/12373056/pocty-divaku-na-vsech-zapasech-ms-docx
michal  michalevym@gmail.com | 8.1.2012, 18:57
Jacky: kde by vsichni bydleli? v Prerove bydlely 4 tymy skupiny B vcetne fanousku (a ze jich Kanadane, Finove ci Svycari nemeli malo) stejne jako ve Zline 4 tymy skupiny A a nevim o tom ze by byl v Prerove nejaky problem....museli by se bat jit po meste? myslim, ze to byl Zlin kde musela zasahovat policie, ne Prerov....a jaci Prerovstvi fanousci udelali ostudu? Prerovsti fanousci byli krome hracek nekterych tymu jedini, kdo na finale fandil
Jacky  | 8.1.2012, 18:37
Byl jsem tam a bylo tam víc než 960 divákù. Stáli všude možnì,plno bylo i na stranì,kde je rolba, tam minulých zápasech nikdo nestál. A navíc zmenšili místo pro VIP hosty, tak aby tam mohli ostatní lidi. Tak tady pøerováci už nenadávejte, protože nìkteøí fanoušci od vás udìlali ve Zlínì ostudu a bordel, jak byli ožralí. Tak se furt nechvalte, jak jste nejlepší. A kdyby Pøerov mìl být hlavním mìstem turnaje, kde by všichni bydleli. Ve Zlínì jsou odpovídající hotely. V Pøerovì by se nìkteøí museli bát jít veèer sami po mìstì Smajlík
kompala  | 8.1.2012, 15:14
a ty lidi sedìli kde nebo stáli v rolbovnì,
pepa maley..  | 8.1.2012, 14:38
960.. Smajlík Smajlík sedmilháøi a nebo nafukovací hala.. Smajlík Smajlík
kuba  lev.lochman@seznam.cz | 8.1.2012, 13:47
pøekvapilo mì vítìství kanady-
Honza  | 8.1.2012, 13:30
Neví nìkdo, kde a kdy se koná další mistrovství?
Vít  | 8.1.2012, 13:25
Švýcarská hráèka è. 22 Phoebe Stanz hrála velmi dobøe...
Jirka  | 8.1.2012, 13:15
Jojo, na hráèky švajcu è. 22 a è. 24 se moc dobøe koukalo...
mirek  miroslav.zdrahal@seznamcz | 8.1.2012, 12:49
To,co predvadela na mistrovstvi hracka c.22 z tymu Svicarska,tak smekam! Na tak mladou holku,pocinaje vyzickou,konce technikou a hokejovym umenim s citeem pro hru,fantasticke!!
Ronisek  | 8.1.2012, 12:00
namor needler Hráèka s èíslem 7 ve Švýcarském výbìru taky patøila k tomu nejlepšímu ve svém týmu viz skvìlý výkon proti Kanadì Smajlík
namor needler  ndt@seznam.cz | 8.1.2012, 11:42
kolik je celkový poèet divákù na šampionátu?škoda sestupu Švýcarska.Poèet støel posledním zápase s Ruskami 58:43,ale asi to trochu v zaskøípalo v týmévém duchu,i když transparent na støídaèce BELIEVE IN YOU a podpisy hráèek mìl tým stmelit.Velmi tìžce to nesla jedna z nej hráèek týmu s è.7 Lara Stadler.
michal  michalevym@gmail.com | 8.1.2012, 10:54
niner: amici mohli videt mexickou vlnu o 3000 lidech ale vybrali si ze raci uvidijou tu s 20 no :D
Zdenìk Zikmund  zikmund@czehockey.cz | 8.1.2012, 10:41
Dobrý den, dovolte vìcnou poznámku. Podle pravidel Mezinárodní hokejové federace (IIHF Media Guidelines/Access Policy) mají být trenéøi a hráèi/hráèky novináøùm k dispozici nejpozdìji 10 minut po skonèení pozápasového ceremoniálu, a to po dobu 30ti minut. V NHL, na kterou se tu nìkdo odvolával, jsou pravidla ještì pøísnìjší. Podle NHL Media Regulations mají novináøi do šaten (locker room) pøístup už 5 minut po skonèení utkání. PS: Událost, o které diskutujete, již byla jak s pøíslušnou výpravou, tak novináøem pøátelsky vyøešena.

Zdenìk Zikmund
tiskový mluvèí ÈSLH

Niner  | 8.1.2012, 10:35
souhlas s RvP... Kdyby nefandilo pár lidí z Pøerova a holky z Nìmecka a Švédky (jen opravuju páè Švýcarky tam být nemohly, páè hrály v Pøerovì a Finky už byly doma a ještì teï jim huèí v hlavách ta atmoška z Pøerova Smajlík ), tak to spíš byla trachta než oslava finále... Mexickou vlnu ve 20ti lidech ještì amíci nevidìli Smajlík
Richard  | 8.1.2012, 10:00
neví nìkdo jestli budou dávat tøeba na èt4 nebo nìkde jinde sestøih z celýho mistrovství? díky
David  | 8.1.2012, 06:31
Pane s pøezdívkou Skopi, vyzývám Vás, abyste zde napsal, které médium jste na MS hokejistek v Pøerovì zastupoval nebo pøípadnì jakou poøadatelskou funkci jste oficiálnì plnil, že píšete takové vìci a plivete zde na novináøe z eSports, kteøí nemìli jednoduchou práci. Pøedem upozoròuji, že za stránky oddílu z Pøerova byl akreditován pouze jeden èlovìk, ale byl to nìkdo jiný, než Vy.
Lades  ladikk@centrum.cz | 8.1.2012, 00:12
Svoboda slova? Smajlík spousta jiných tu psalo co se jim nelíbí a nìkdo nemùže? ti asik moc leží v žaludku!!!
 
Pro fanoušky
  1. Ubytování
  2. Diskusní fórum
  3. Ptejte se organizaèního výboru
  4. Facebook
Partneøi turnaje
Partner turnaje
Krátké zprávy
17.7.2012 - Veškeré informace o renomované sázkové kanceláøi Ladbrokes na jednom místì.

Bohatá nabídka sázkových pøíležitostí a atraktivní kurzy – to je DOXXbet.

Interwetten nabízí svým zákazníkùm širokou paletu sázkových možností a velice vysoké kurzy obohacené zajímavými bonusy.

Nejlepší informace o Bwin.com pospolu na jednom místì.
Nejlepší hráèi turnaje:
7.1.2012 - Nejlepší brankáøka turnaje: Franziska Alblová z Nìmecka.

Nejlepší obránkynì turnaje: Erin Ambroseová z Kanady.

Nejlepší útoènice turnaje: Alex Carpenterová z týmu USA.

Nejlepší hráèky
7.1.2012 - Za tým Kanady: Erin Ambroseová, Cydney Roeslerová, Cayley Mercerová. Za USA na turnaji: Alex Carpenterová, Anne Pankowská, Haley Skarupaová.
Nejlepší hráèky
7.1.2012 - Za tým Nìmecka byly vyhlášeny nejlepšími hráèkami: Anna-Maria Fiegertová, Kerstin Spielbergerová a Marie Delarbreová. Švédsko: Matildah Anderssonová, Michelle Löwenhielmová a Linnea Hedinová.
Zmìna v Pøerovì!
4.1.2012 - Protože zápas o 5. místo bude s èeskou úèastí, dochází ke zmìnám èasù páteèních utkání v Pøerovì. Od 15:00 se odehraje zápas skupiny o udržení. Èeské hráèky nastoupí k boji o 5. místo až v 19:00.
Facebook
 
 
 
Fotografie
 
 

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| 國際小學| 英國學校| International schools hong kong| 香港國際學校| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

QR code scanner| inventory management system| labelling| Kiosk| warehouse management|

拍片王 - 影片製作/video editing