Click here to send us your inquires or call (852) 36130518

Copyright

Copyright © 2011, eSports.cz, s.r.o. a jednotliví autoøi. Všechna práva vyhrazena. Bez pøedchozího souhlasu eSports.cz, s.r.o. je zakázána jakákoli další publikace, pøetištìní nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo èásti materiálu povahy textové, obrazové nebo zvukové, zveøejnìného na stránkách www.u18wwc2012.com, a to vèetnì šíøení prostøednictvím elektronické pošty, SMS zpráv a vèetnì zahrnutí tìchto materiálù nebo jejich èásti do rámcù èi pøekopírování do vnitropodnikové èi jiné privátní sítì a vèetnì uchovávání v jakýchkoli databázích. Tato omezení se nevztahují na informace, zøetelnì oznaèené jako "Tisková zpráva", které je možné bez jakýchkoli omezení dále šíøít s podmínkou uvedení zdroje www.u18wwc2012.com.

Pøi citaci, kterou povoluje autorský zákon, je vždy nutné uvést jako zdroj www.u18wwc2012.com.

Ochrana osobních údajù

Redakce serveru zaruèuje všem ètenáøùm ochranu jejich osobních údajù. Redakce nesbírá žádné osobní údaje, které jí ètenáøi sami dobrovolnì neposkytnou (napøíklad pøi vkládání názorù v diskusním fóru nebo pøi úèastech v soutìžích).

 
Tournament info
  1. General information
  2. Organizing committee
  3. Host cities
  4. Arenas
  5. Tickets
  6. Tournament format
  7. History
  8. Partners
Partners
Partner klubu
Short news
10.8.2012 - Do you like to bet on the game that is already in play? The betting office Bet365 has the biggest offer of live bets on the internet! Find out yourself.

Enter the world of the quickly growing family of the company Bet-at-home and experience the joy of winning right from the comfort of your own house.

Rich offer of betting opportunities and attractive odds – that is DOXXbet.

Wide offer of classic and live bets, great odds and bonuses. On Unibet you are always welcome.

Best players
8.1.2012 - Best goalie of the tournament: Franziska Albl (Germany)
Best defenseman of the tournament: Erin Ambrose (Canada)
Best ofenseman of the tournament: Alex Carpenter (USA)
Video stream
4.1.2012 - Video stream from the QF game Sweden - Finland can be watched at tvcom.cz.
Standings updated
3.1.2012 - Standings after Day 3 are available at our homepage.
Rosters updated
31.12.2011 - Team rosters were updated according to data provided by team representatives.
Facebook
 
 
 
Photos
 
 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄吧| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| SO站| 港水雪茄 帕特加斯d4 大卫杜夫雪茄 高希霸雪茄 蒙特雪茄 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|