Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
7.1.2012 | Filip Bazala

Turnaj vrcholí, souboje o medaile jsou tady!

Z l í n - Týden utekl jako voda a už zde máme medailové souboje. První se odehraje ve tøi hodiny, kdy se utká Nìmecko se Švédskem. V 17:00 se zaène rozuzlení v boji o záchranu mezi Ruskem a Švýcarskem. V podveèer v 19:00 se v PSG arénì ve Zlínì odehraje finále mezi tradièními soupeøi USA vs. Kanada. Všechny zápasy budou velmi vyrovnané a vidìt je bude urèitì stát za to.

 
 
 

Poslední den turnaje je pøed námi. Tøi zápasy se ještì dnes odehrají na stadionech ve Zlínì a v Pøerovì. V Pøerovì se od pìti hodin utkají Rusky se Švýcarkami v boji o záchranu v elitní skupinì. První vzájemný zápas vyhrály hráèky s køížem na hrudi pomìrem 4:2. V pátek se hrálo druhé klání, které Rusky musely vyhrát, a to se jim také podaøilo. Po šedesáti minutách se radovaly z výsledku 5:3 a také z první výhry na turnaji. V sobotu 7.1. je tedy èeká poslední zápas, který by mìl pøinést rozuzlení. Mírnými favoritkami jsou Švýcarky, ale jinak pùjde o absolutnì vyrovnané utkání.

První souboj o medaile zaène ve tøi hodiny na zimním stadionu ve Zlínì v PSG arénì. Pøekvapení turnaje Nìmecko vyzve k souboji hráèky Tre Kronor. Nìmecké hráèky pøijely na turnaj s cílem udržet se, ale nakonec bojují o medaile. Pøestože jsou Švédky favoritkami utkání, tak vyhrát nebudou mít jednoduché. Nìmecko disponuje skvìlou obrannou hrou, na které si vylámaly zuby i Èeské reprezentantky.

Amerièanky se proti nim v semifinále také natrápily, když z šestaosmdesáti støel daly pouze sedm branek. Švédky v semifinále podlehly jasnì Kanadì 7:0 a šlo vidìt, že nepodaly takový výkon, na který jsme do semifinále byli od nich zvyklí. Proti Nìmecku však budou muset pracovat na 110%. „Zápas o bronz? Myslím, že to bude tìžké, ale že jsme trochu lepší a že to zvládneme," vìøí Elin Johanssonová.

Páté mistrovství svìta žen U18 a opìt stejná finálová dvojice. USA vs. Kanada. Oba celky si do finále dokráèely pomìrnì snadno a jsou pøipraveny na velkou bitvu, na kterou se celý rok pøipravovaly. Zámoøské derby pøinese dozajista tvrdý a rychlý hokej s pìknými kombinacemi a urèitì i góly.

Kanaïanky mají svým sousedkám co vracet. Spojené státy zvítìzily ve finále již tøikrát (2008 – Calgary 5:2, 2009 – Füssen 3:2pr, 2011 – Stockholm 5:2). Javorové listy porazily USA pouze jednou a to na jejich vlastní pùdì v Chicagu 2010 pomìrem 5:4p. Dnes se bude opìt zaèínat od stavu 0:0, i když jsou Amerièankami mírnými favoritkami, tak staèí velmi málo a prùbìh utkání mùže být opaèný.

Od 19:00 se v PSG arénì ve Zlínì rozehraje boj o zlaté medaile a urèitì si jej nenechte ujít! „Celý turnaj pracujeme dobøe a rády bychom to pøenesly i do dalšího zápasu, takže proti Kanadì budeme hrát tvrdì a rychle bruslit,“ slibuje americká hráèka Anne Pankowskiová. Na druhou stranu Kanaïanka Erin Ambroseová vìøí ve vítìzství svého týmu: „Soustøedíme se hlavnì na sobotní finále, což je náš cíl. Chceme se vrátit domù se zlatou medailí.“

 
Partneøi turnaje
Partner turnaje
Krátké zprávy
17.7.2012 - Veškeré informace o renomované sázkové kanceláøi Ladbrokes na jednom místì.

Bohatá nabídka sázkových pøíležitostí a atraktivní kurzy – to je DOXXbet.

Interwetten nabízí svým zákazníkùm širokou paletu sázkových možností a velice vysoké kurzy obohacené zajímavými bonusy.

Nejlepší informace o Bwin.com pospolu na jednom místì.
Nejlepší hráèi turnaje:
7.1.2012 - Nejlepší brankáøka turnaje: Franziska Alblová z Nìmecka.

Nejlepší obránkynì turnaje: Erin Ambroseová z Kanady.

Nejlepší útoènice turnaje: Alex Carpenterová z týmu USA.

Nejlepší hráèky
7.1.2012 - Za tým Kanady: Erin Ambroseová, Cydney Roeslerová, Cayley Mercerová. Za USA na turnaji: Alex Carpenterová, Anne Pankowská, Haley Skarupaová.
Nejlepší hráèky
7.1.2012 - Za tým Nìmecka byly vyhlášeny nejlepšími hráèkami: Anna-Maria Fiegertová, Kerstin Spielbergerová a Marie Delarbreová. Švédsko: Matildah Anderssonová, Michelle Löwenhielmová a Linnea Hedinová.
Zmìna v Pøerovì!
4.1.2012 - Protože zápas o 5. místo bude s èeskou úèastí, dochází ke zmìnám èasù páteèních utkání v Pøerovì. Od 15:00 se odehraje zápas skupiny o udržení. Èeské hráèky nastoupí k boji o 5. místo až v 19:00.
Facebook
 
 
 
Fotografie
 
 

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| 國際小學| 英國學校| International schools hong kong| 香港國際學校| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

QR code scanner| inventory management system| labelling| Kiosk| warehouse management|

拍片王 - 影片製作/video editing