Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
8.1.2012 | Pavel Hrdina

Pierre Alain: Když jste nervózní, hráèky to na vás poznají

Hlavní trenér Kanady Pierre Alain pøišel, vidìl a zvítìzil. Se svým týmem nejlepších kanadských hokejistek do 18 let si pøiletìl na Moravu pro zlaté medaile, takže má po vyhraném finále dùvod ke spokojenosti. „Pro Kanadu je vždy dùležité vyhrát, je to náš hlavní cíl,“ øíká trenér, který se svým týmem získal už druhou zlatou medaili za poslední tøi roky.

 
 
 

Kanadský tým ovládl turnaj systémem start-cíl. V pìti zápasech nastøílel 36 gólù a pustil pouze jeden.„Je to naše druhé vítìzství, vyhráli jsme už pøedloni. Tehdy jsem byl asistent trenéra, nyní jsem byl hlavní kouè. Pro Kanadu je vždy dùležité vyhrát, je to náš hlavní cíl. Pøedpokládáme, že hráèky budou dobøe pøipraveny, obìtují se pro tým a budou hrát pro vítìzství,“ øekl po zápase Pierre Alain s medailí na krku.

Amerièanky ovšem nebyly pro jeho svìøenkynì dalším ze snadných soupeøù, obzvláštì od druhé poloviny hrací mìly na ledì velkou pøevahu a vytváøely na kanadskou defenzivu silný tlak. Ovšem marnì. Kanaïanky zvládly i v èetných oslabeních držet soupeøky mimo støelecké pøíležitosti. „Hru v oslabení jsme trénovali dlouho. Už v srpnu jsme absolvovali kemp, který byl na to zamìøený. Na této krátkodobé akci musíte pracovat se speciálními formacemi, což bylo to, co jsme dìlali. Pracovali jsme na tom hodnì,“ ujišuje Alain.

V brance podržela tým Emerance Maschmeyerová, která pustila na turnaji jedinou branku. Proti USA zùstala neprùstøelná. Podle kanadského hlavního kouèe nebyla nominace brankáøky pro finále nijak složitá: „Mluvili jsme o tom až vèera veèer, do té doby jsme se tím nezabývali. Vybrali jsme Emerance Maschmeyerovou, byla to naše volba a ona chytala fantasticky.“

A kdy zkušený trenér definitivnì uvìøil, že Kanada získá zlaté medaile? „Po první tøetinì. Byl jsem si jistý, hráli jsme spolehlivì, všichni jsme byli ve høe. Skvìle hrály všechny ètyøi lajny, takže jsem se cítil dobøe,“ kvitoval zkušený trenér hru svého týmu. Podle svých slov ani nebyl nervózní: „Kouèe dìlám už 27 let a nauèil jsem se jednu vìc se svým týmem v roce 2002. Když jste nervózní, hráèi to na vás poznají. Když nejste, poznají to také.“

Kanaïanky a jejich trenérský a realizaèní týmy poletí domù nejen se zlatými medailemi na krku, ale i s dobrým pocitem z celého turnaje. „Všechno bylo skvìlé, fanoušci, hotel, autobusy, lidi, teamhosti. Byl jsem na takovém turnaji podruhé a tentokrát to bylo fantastické. Byla pro mì ctí být toho souèástí,“ potvrzuje spokojenost Pierre Alain.

Vše, co potøebujete vìdìt o sportovním sázení. Recenze sázkových kanceláøí, jejich klady a zápory, informace o bonusech a mnoho dalších zajímavostí na jediném webu.
 
Partneøi turnaje
Partner turnaje
Krátké zprávy
17.7.2012 - Veškeré informace o renomované sázkové kanceláøi Ladbrokes na jednom místì.

Bohatá nabídka sázkových pøíležitostí a atraktivní kurzy – to je DOXXbet.

Interwetten nabízí svým zákazníkùm širokou paletu sázkových možností a velice vysoké kurzy obohacené zajímavými bonusy.

Nejlepší informace o Bwin.com pospolu na jednom místì.
Nejlepší hráèi turnaje:
7.1.2012 - Nejlepší brankáøka turnaje: Franziska Alblová z Nìmecka.

Nejlepší obránkynì turnaje: Erin Ambroseová z Kanady.

Nejlepší útoènice turnaje: Alex Carpenterová z týmu USA.

Nejlepší hráèky
7.1.2012 - Za tým Kanady: Erin Ambroseová, Cydney Roeslerová, Cayley Mercerová. Za USA na turnaji: Alex Carpenterová, Anne Pankowská, Haley Skarupaová.
Nejlepší hráèky
7.1.2012 - Za tým Nìmecka byly vyhlášeny nejlepšími hráèkami: Anna-Maria Fiegertová, Kerstin Spielbergerová a Marie Delarbreová. Švédsko: Matildah Anderssonová, Michelle Löwenhielmová a Linnea Hedinová.
Zmìna v Pøerovì!
4.1.2012 - Protože zápas o 5. místo bude s èeskou úèastí, dochází ke zmìnám èasù páteèních utkání v Pøerovì. Od 15:00 se odehraje zápas skupiny o udržení. Èeské hráèky nastoupí k boji o 5. místo až v 19:00.
Facebook
 
 
 
Fotografie
 
 

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| 國際小學| 英國學校| International schools hong kong| 香港國際學校| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

QR code scanner| inventory management system| labelling| Kiosk| warehouse management|

拍片王 - 影片製作/video editing