Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
7.1.2012 | Lukáš Šonský

Mìly jsme šanci vyhrát, smutnila Klára Chmelová po zápase s Finskem

P ø e r o v – Èeské hokejistky se poprvé na šampionátu pøedstavily pøed bouølivou kulisou pøerovského zimního stadionu. Ve svižném souboji o páté místo dvakrát vedly, po skonèení duelu mìly ale více dùvodù k radosti finské hráèky. Útoènice Klára Chmelová dokázala v zápase jednou skórovat, i pøesto však porážce èeských barev nezabránila.

 
 
 
“Myslím si, že jsme mìly šanci vyhrát. V rozhodujících chvílích jsme ale nedokázaly promìnit nabídnuté pøíležitosti. To zøejmì rozhodlo,“ smutnila po zápase šestnáctiletá èeská hráèka. Èeský tým stateènì držel s mírným favoritem krok, zápas se definitivnì zlomil až minutu a pùl pøed koncem základní hrací doby, kdy Finky odskoèily na dvoubrankový rozdíl.

Pøi závìreèném ceremoniálu se na tváøi nìkterých hráèek objevily slzy. Èeškám tìsnì uteklo semifinále, po stateèném boji si nespravily chu ani v bitvì o pátou pøíèku. “Sice jsme myslely na medaili, ale nakonec mùžeme být rádi, že jsme nespadly do zápasù o udržení. V klíèových chvílích se nám nedaøilo, chybìlo štìstí,“ pokraèovala jedna z nejzkušenìjších hráèek Výtiskova výbìru.

Na pøerovský stadion si v páteèní podveèer našlo cestu 3 250 divákù, kteøí vytváøeli po celých šedesát minut úžasnou atmosféru. Skvìlá kulisa pøispìla také k úrovni zápasu, hráèky bojovaly na sto procent, mezi mantinely nechaly vše. “Atmosféra byla úžasná, to jsme ještì nezažily. Rozhodnì nás to hnalo dopøedu, ale byly jsme také malinko nervózní,“ pøiznala Chmelová.

Do finále, které je na programu v sobotu na zlínském stadionu, proklouzly dle pøedpokladù nejsilnìjší týmy Kanady a USA. “Neodvážím si odhadnout, kdo zvítìzí. Proti Amerièankám jsme hrály, bohužel jsme dostaly dardu. Kanaïanky jsme vùbec nevidìly. Tak se necháme pøekvapit,“ prozradila závìrem.

 
Partneøi turnaje
Partner turnaje
Krátké zprávy
17.7.2012 - Veškeré informace o renomované sázkové kanceláøi Ladbrokes na jednom místì.

Bohatá nabídka sázkových pøíležitostí a atraktivní kurzy – to je DOXXbet.

Interwetten nabízí svým zákazníkùm širokou paletu sázkových možností a velice vysoké kurzy obohacené zajímavými bonusy.

Nejlepší informace o Bwin.com pospolu na jednom místì.
Nejlepší hráèi turnaje:
7.1.2012 - Nejlepší brankáøka turnaje: Franziska Alblová z Nìmecka.

Nejlepší obránkynì turnaje: Erin Ambroseová z Kanady.

Nejlepší útoènice turnaje: Alex Carpenterová z týmu USA.

Nejlepší hráèky
7.1.2012 - Za tým Kanady: Erin Ambroseová, Cydney Roeslerová, Cayley Mercerová. Za USA na turnaji: Alex Carpenterová, Anne Pankowská, Haley Skarupaová.
Nejlepší hráèky
7.1.2012 - Za tým Nìmecka byly vyhlášeny nejlepšími hráèkami: Anna-Maria Fiegertová, Kerstin Spielbergerová a Marie Delarbreová. Švédsko: Matildah Anderssonová, Michelle Löwenhielmová a Linnea Hedinová.
Zmìna v Pøerovì!
4.1.2012 - Protože zápas o 5. místo bude s èeskou úèastí, dochází ke zmìnám èasù páteèních utkání v Pøerovì. Od 15:00 se odehraje zápas skupiny o udržení. Èeské hráèky nastoupí k boji o 5. místo až v 19:00.
Facebook
 
 
 
Fotografie
 
 

雪茄| 雪茄烟网购/雪茄网购| 雪茄专卖店| 古巴雪茄专卖网| 古巴雪茄价格| 雪茄价格| 雪茄怎么抽| 雪茄哪里买| 雪茄海淘| 古巴雪茄品牌| 推荐一个卖雪茄的网站| 非古雪茄| 陈年雪茄| 限量版雪茄| 高希霸| 帕特加斯d4| 保利华雪茄| 大卫杜夫雪茄| 蒙特雪茄| 好友雪茄

古巴雪茄品牌| 非古雪茄品牌

Beauties' Secret化妝及護膚品

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件|