Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
8.1.2012 | Tisková zpráva

MS navštívilo celkem témìø 17500 divákù, nejvíce v historii

Mistrovství svìta žen do osmnácti let, které hostila ve dnech 31. prosince 2011 – 7. ledna 2012 Èeská republika, vytvoøilo nový rekord v návštìvnosti tìchto turnajù. Celkem ho navštívilo 17 480 divákù. Ve srovnání s dosavadním prùmìrem ženských šampionátù v této vìkové kategorii byla návštìvnost více než trojnásobná, ve srovnání s pøedchozím mistrovstvím svìta ve Stockholmu více než pìtinásobná.

 
 
 

„Jak pøítomní pøedstavitelé IIHF, tak úèastníci šampionátu byli návštìvností i organizací nadšeni,“ uvedl Tomáš Král, prezident Èeského svazu ledního hokeje. „Podìkování patøí obìma poøadatelským mìstùm, organizátorùm a pochopitelnì zejména fanouškùm, kteøí vytvoøili všem úèastnickým zemím fantastickou atmosféru.“

Mistrynìmi svìta se staly hokejistky Kanady pøed Spojenými státy, Švédskem, Nìmeckem, Finskem, Èeskou republikou, Ruskem a Švýcarskem. Nejlepší brankáøkou vyhlásil direktoriát turnaje Franzisku Alblovou z Nìmecka, nejlepší obránkyní Erin Ambroseovou z Kanady a nejlepší útoènicí Alex Carpenterovou z celku Spojených státù.

Sázíte rádi v prùbìhu již rozehraného zápasu? Sázková kanceláø Bet365 nabízí nejširší nabídku živých sázek na internetu! Pøesvìdète se sami.
 
Partneøi turnaje
Partner turnaje
Krátké zprávy
17.7.2012 - Veškeré informace o renomované sázkové kanceláøi Ladbrokes na jednom místì.

Bohatá nabídka sázkových pøíležitostí a atraktivní kurzy – to je DOXXbet.

Interwetten nabízí svým zákazníkùm širokou paletu sázkových možností a velice vysoké kurzy obohacené zajímavými bonusy.

Nejlepší informace o Bwin.com pospolu na jednom místì.
Nejlepší hráèi turnaje:
7.1.2012 - Nejlepší brankáøka turnaje: Franziska Alblová z Nìmecka.

Nejlepší obránkynì turnaje: Erin Ambroseová z Kanady.

Nejlepší útoènice turnaje: Alex Carpenterová z týmu USA.

Nejlepší hráèky
7.1.2012 - Za tým Kanady: Erin Ambroseová, Cydney Roeslerová, Cayley Mercerová. Za USA na turnaji: Alex Carpenterová, Anne Pankowská, Haley Skarupaová.
Nejlepší hráèky
7.1.2012 - Za tým Nìmecka byly vyhlášeny nejlepšími hráèkami: Anna-Maria Fiegertová, Kerstin Spielbergerová a Marie Delarbreová. Švédsko: Matildah Anderssonová, Michelle Löwenhielmová a Linnea Hedinová.
Zmìna v Pøerovì!
4.1.2012 - Protože zápas o 5. místo bude s èeskou úèastí, dochází ke zmìnám èasù páteèních utkání v Pøerovì. Od 15:00 se odehraje zápas skupiny o udržení. Èeské hráèky nastoupí k boji o 5. místo až v 19:00.
Facebook
 
 
 
Fotografie
 
 

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| 國際小學| 英國學校| International schools hong kong| 香港國際學校| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

QR code scanner| inventory management system| labelling| Kiosk| warehouse management|

拍片王 - 影片製作/video editing