Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
5.1.2012 | Pavel Hrdina

Petr Leška: Ženský hokej mì pøíjemnì pøekvapil

Z l í n - Letošní mistrovství svìta žen do osmnácti let láká do ochozù øadu divákù, jedním z nich byl nìkolikrát ve zlínské PSG Arenì i Petr Leška, opora místních extraligových Beranù. „Pøíjemnì mì to pøekvapilo,“ øíká 36letý útoèník o svém vùbec prvním setkání s ženským hokejem.

 
 
 

Petøe, co vás pøimìlo jít se podívat na ženské mistrovství svìta do osmnácti let?
Chtìl jsem se pøijít podívat, byl jsem zvìdavý. Mìl jsem tam nìjaké známé, kteøí do ženského hokeje dìlají, takže jsem si s nimi mohl popovídat. Hlavnì jsem se ale byl podívat na zápasy, zajímalo by mì, jak ženský hokej vùbec vypadá.

Jaký dojem ve vás ženský hokej zanechal?
Pøíjemnì mì to pøekvapilo. Myslel jsem, že to bude chaotické a holky nebudou nic moc. Nakonec je to ale napínavé, zápasy jsou dramatické a dá se na to dívat.

Na kterých zápasech jste byl a který tým vás zaujal?
Zrovna naše jsem vidìl jenom jednou, když hráli se Švédkami. Pak jsem byl na zápase Ameriky a Ruska se Švédskem. Samozøejmì fandím našim, pøál bych jim medaili, protože na finále mít asi nebudou, to bude Amerika – Kanada. Musím øíct, že USA hrají hodnì dobøe. Bohužel nestihnu ètvrtfinále, zítra odjíždíme do Varù. Možná ale stihnu ještì finále v sobotu.

Myslíte, že je hokej správný sport pro dìvèata?
Myslím, že tøeba v Americe to mají jinak nastavené. Holky tam mohou hrát hokej, získat stipendium na univerzitì. Pak vìtšinou konèí, protože získají vzdìlání. To má smysl. Tady v Èesku nevím, nedá se tím asi moc živit. Ani nevím, jestli se hraje nìjaká liga, tak moc do detailù to neznám.

 
Partneøi turnaje
Partner turnaje
Krátké zprávy
17.7.2012 - Veškeré informace o renomované sázkové kanceláøi Ladbrokes na jednom místì.

Bohatá nabídka sázkových pøíležitostí a atraktivní kurzy – to je DOXXbet.

Interwetten nabízí svým zákazníkùm širokou paletu sázkových možností a velice vysoké kurzy obohacené zajímavými bonusy.

Nejlepší informace o Bwin.com pospolu na jednom místì.
Nejlepší hráèi turnaje:
7.1.2012 - Nejlepší brankáøka turnaje: Franziska Alblová z Nìmecka.

Nejlepší obránkynì turnaje: Erin Ambroseová z Kanady.

Nejlepší útoènice turnaje: Alex Carpenterová z týmu USA.

Nejlepší hráèky
7.1.2012 - Za tým Kanady: Erin Ambroseová, Cydney Roeslerová, Cayley Mercerová. Za USA na turnaji: Alex Carpenterová, Anne Pankowská, Haley Skarupaová.
Nejlepší hráèky
7.1.2012 - Za tým Nìmecka byly vyhlášeny nejlepšími hráèkami: Anna-Maria Fiegertová, Kerstin Spielbergerová a Marie Delarbreová. Švédsko: Matildah Anderssonová, Michelle Löwenhielmová a Linnea Hedinová.
Zmìna v Pøerovì!
4.1.2012 - Protože zápas o 5. místo bude s èeskou úèastí, dochází ke zmìnám èasù páteèních utkání v Pøerovì. Od 15:00 se odehraje zápas skupiny o udržení. Èeské hráèky nastoupí k boji o 5. místo až v 19:00.
Facebook
 
 
 
Fotografie
 
 

地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| 國際小學| 英國學校| International schools hong kong| 香港國際學校| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO

Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

QR code scanner| inventory management system| labelling| Kiosk| warehouse management|