Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
MS navštívilo celkem témìø 17500 divák? nejvíce v historii
nedìle 8.1.2012 | Tiskov?zpráva

MS navštívilo celkem témìø 17500 divák? nejvíce v historii

Mistrovstv?svìta žen do osmnácti let, kter?hostila ve dnech 31. prosince 2011 ?7. ledna 2012 Èesk?republika, vytvoøilo nov?rekord v návštìvnosti tìchto turnaj? Celkem ho navštívilo 17 480 divák? Ve srovnán?s dosavadním prùmìrem ženských šampionát?v této vìkov?kategorii byla návštìvnost více ne?trojnásobn? ve srovnán?s pøedchozím mistrovstvím svìta ve Stockholmu více ne?pìtinásobn?  Cel?èlánek »

 • Kanada si ve finále zahraje s USA

  pátek 6.1.2012 | Filip Bazala
 •  
  Partneøi turnaje
  Partner turnaje
  Krátk?zprávy
  17.7.2012 - Vešker?informace o renomovan?sázkov?kanceláøi Ladbrokes na jednom míst?

  Bohat?nabídka sázkových pøíležitost?a atraktivn?kurzy ?to je DOXXbet.

  Interwetten nabíz?svým zákazníkùm širokou paletu sázkových možnost?a velice vysok?kurzy obohacen?zajímavými bonusy.

  Nejlepší informace o Bwin.com pospolu na jednom míst?
  Nejlepší hráèi turnaje:
  7.1.2012 - Nejlepší brankáøka turnaje: Franziska Alblov?z Nìmecka.

  Nejlepší obránkyn?turnaje: Erin Ambroseov?z Kanady.

  Nejlepší útoènice turnaje: Alex Carpenterov?z týmu USA.

  Nejlepší hráèky
  7.1.2012 - Za tým Kanady: Erin Ambroseov? Cydney Roeslerov? Cayley Mercerov? Za USA na turnaji: Alex Carpenterov? Anne Pankowsk? Haley Skarupaov?
  Nejlepší hráèky
  7.1.2012 - Za tým Nìmecka byly vyhlášeny nejlepšími hráèkami: Anna-Maria Fiegertov? Kerstin Spielbergerov?a Marie Delarbreov? Švédsko: Matildah Anderssonov? Michelle Löwenhielmov?a Linnea Hedinov?
  Zmìna v Pøerov?
  4.1.2012 - Protože zápas o 5. místo bude s èeskou úèast? docház?ke zmìnám èas?páteèních utkán?v Pøerov? Od 15:00 se odehraje zápas skupiny o udržen? Èesk?hráèky nastoup?k boji o 5. místo a?v 19:00.
   
   
   
   

  Beauties' Secret化妝及護膚品

  DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

  Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| top schools in Hong Kong| best international schools hong kong| best primary schools in hong kong| school day| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School