Click here to send us your inquires or call (852) 36130518
MS navštívilo celkem témìø 17500 divák? nejvíce v historii
nedìle 8.1.2012 | Tiskov?zpráva

MS navštívilo celkem témìø 17500 divák? nejvíce v historii

Mistrovstv?svìta žen do osmnácti let, kter?hostila ve dnech 31. prosince 2011 ?7. ledna 2012 Èesk?republika, vytvoøilo nov?rekord v návštìvnosti tìchto turnaj? Celkem ho navštívilo 17 480 divák? Ve srovnán?s dosavadním prùmìrem ženských šampionát?v této vìkov?kategorii byla návštìvnost více ne?trojnásobn? ve srovnán?s pøedchozím mistrovstvím svìta ve Stockholmu více ne?pìtinásobn?  Cel?èlánek »

 • Kanada si ve finále zahraje s USA

  pátek 6.1.2012 | Filip Bazala
 •  
  Partneøi turnaje
  Partner turnaje
  Krátk?zprávy
  17.7.2012 - Vešker?informace o renomovan?sázkov?kanceláøi Ladbrokes na jednom míst?

  Bohat?nabídka sázkových pøíležitost?a atraktivn?kurzy ?to je DOXXbet.

  Interwetten nabíz?svým zákazníkùm širokou paletu sázkových možnost?a velice vysok?kurzy obohacen?zajímavými bonusy.

  Nejlepší informace o Bwin.com pospolu na jednom míst?
  Nejlepší hráèi turnaje:
  7.1.2012 - Nejlepší brankáøka turnaje: Franziska Alblov?z Nìmecka.

  Nejlepší obránkyn?turnaje: Erin Ambroseov?z Kanady.

  Nejlepší útoènice turnaje: Alex Carpenterov?z týmu USA.

  Nejlepší hráèky
  7.1.2012 - Za tým Kanady: Erin Ambroseov? Cydney Roeslerov? Cayley Mercerov? Za USA na turnaji: Alex Carpenterov? Anne Pankowsk? Haley Skarupaov?
  Nejlepší hráèky
  7.1.2012 - Za tým Nìmecka byly vyhlášeny nejlepšími hráèkami: Anna-Maria Fiegertov? Kerstin Spielbergerov?a Marie Delarbreov? Švédsko: Matildah Anderssonov? Michelle Löwenhielmov?a Linnea Hedinov?
  Zmìna v Pøerov?
  4.1.2012 - Protože zápas o 5. místo bude s èeskou úèast? docház?ke zmìnám èas?páteèních utkán?v Pøerov? Od 15:00 se odehraje zápas skupiny o udržen? Èesk?hráèky nastoup?k boji o 5. místo a?v 19:00.
   
   
   
   

  地產代理/物業投資| 租辦公室/租寫字樓| 地產新聞| 甲級寫字樓/頂手| Grade A Office| Commercial Building / Office building| Hong Kong Office Rental| Rent Office| Office for lease / office leasing| Office for sale| Office relocation

  DecorCollection歐洲傢俬| 傢俬/家俬/家私| 意大利傢俬/實木傢俬| 梳化| 意大利梳化/歐洲梳化| 餐桌/餐枱/餐檯| 餐椅| 電視櫃| 衣櫃| 床架| 茶几

  Wycombe Abbey| private school hong kong| English primary school Hong Kong| primary education| 國際小學| 英國學校| International schools hong kong| 香港國際學校| boarding school Hong Kong| Wycombe Abbey School

  邮件营销| 電郵推廣| edm营销| 邮件群发软件| 营销软件| Email Marketing| 搜尋引擎優化 SEO

  Tomtop| Online shop| Online Einkaufen

  Addmotor Electric Bike| Electric bike shop / electric bicycle shop Electric bike review| Electric trike| Fat tire electric bike| Best electric bike| Electric bicycle/E bike| Electric bikes for sale| Folding electric bike| Electric mountain bike| Electric tricycle Mid drive electric bike| Juiced Bikes Pedego Rad-Power

  QR code scanner| inventory management system| labelling| Kiosk| warehouse management|

  拍片王 - 影片製作/video editing